ประดิษฐ์หุ่นยนต์ส่งเอกสารด้วย Arduino

รถส่งเอกสาร บทนำ ในปัจจุบันงานออฟฟิศหรือสำนักงานเป็นงานที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเนื่องจากสามารถรองรับงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น งานฝ่ายบัญชี งานฝ่ายบริหาร งานฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฝ่ายบุคคลตลอดจนงานฝ่ายโลจิสติก และเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้คนที่ทำงานในออฟฟิศนั้นต่างต้องเผชิญกับกองเอกสารมากมายที่ต้องจัดการภายในหนึ่งวัน ซึ่งแผนกต่างๆในออฟฟิศหรือ

Continue reading »