หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางและตรวจหาโลหะด้วย Arduino

1. บทนำ แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ – โปรเจคเป็นการสร้างหุ่นหลบหลีกและตรวจสอบวัตถุโลหะ ซึ่งเราได้สร้างมันขึ้นเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่สลับซับซ้อน ด้วยเป็นหุ่นที่มีประสิทธิภาพใช้ได้ในพื้นที่ที่อันตรายโดยไม่ทำให้มนุษย์มีความเสี่ยงแต่อย่างใด

Continue reading »