Normalizing with Entity Relationship Diagram

  Normalization (นอร์มัลไลเซชัน) Normalization (นอร์มัลไลเซชัน) คือ วิธีการหนึ่งที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากDatabase ซึ่งเป็นวิธีของการกำหนดแอตทริบิวให้กับแต่ละเอนทิตี้ เพื่อให้ได้โครงร้างของตารางที่ดี สามารถควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูลและหลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูล

Continue reading »

มาทำความรู้จัก Rapid Application Development (RAD) กันว่าคืออะไร

Rapid Application Development (RAD) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของ Structured Design ด้วยการพัฒนาระบบให้มีขั้นตอนการทำงานที่รวบรัดมากขึ้น ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ

Continue reading »

IF-ELSE คืออะไร มาดูกัน !!!

  if-else ถือได้ว่าเป็นการทำงานพื้นฐาน ที่เราใช้และเจอบ่อยอย่างหนึ่งเลยนะคะ ดังนั้น เราควรที่จะมาทำความรู้จักว่า if-else คืออะไร? มีการทำงานอย่างไร?

Continue reading »

มารู้จักเกม Cytus กันเถอะ !!

การเล่นเกมไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างที่เราคิด เพราะการเล่นเกมก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เราได้ใช้สมองมากขึ้น แม้ว่าเกมที่เล่นจะเป็นเกมเด็ก ๆ ที่ดูแล้วไม่ต้องใช้ทักษะความคิดเท่าไร วารสาร Cerebral Cortex วารสารที่ว่าด้วยเรื่องเปลือกสมอง

Continue reading »

มาแนะนำตัวโดยใช้ Loops และ Switch case กันดีกว่า

หลายคนมักจะมองว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่ยาก เพราะต้องทำความเข้าใจในภาษาใช้ โดยภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมนั้น มีด้วยกันหลายภาษา เช่น ภาษาPython , ภาษาJava และ

Continue reading »