แรงดันสั่งไฟกระพริบ [ความถี่ไฟกระพริบตามแรงดัน 0-5 Volt]

2จัดทำโดย กิตตินันท์ ผ่องสุขใจ 1580900437 วิชา CS122 แรงดันสั่งไฟกระพริบ การแสดงผล แสดงการกระพริบของไฟโดยสลับไฟลำดับ

Continue reading »

บริหารจัดการ Adsense ของ Facebook Page อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

      ทุกท่านเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า Facebook นั้น ได้รายได้จากสิ่งใด ที่ทำให้มีเงินมาบริหารจัดการแลพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้มากมายดังเช่นทุกวันนี้  นั่นก็คือ

Continue reading »