การประยุกต์ในการความคุ้มทุนของโรงงานผลืตอุปกรณ์ด้วยเมตริกซ์ใน Calculus 2

เมตริกซ์คืออะไร คือการจัดการข้อมูลในลักษณะแถวและหลัก  มีสินค้า 2 ชนิด คือ โดรนบังคับและโดรนดำน้ำ  ราคาอะไหล่ทั้ง 2

Continue reading »