Building GUI Applications

โปรแกรมแสดง Animation ของรถ โดยรถวิ่งจากขอบหน้าต่างด้านซ้ายไปด้านขวา เมื่อรถวิ่งถึงขอบด้านขวา ภาพรถจะกลับไปเริ่มต้นใหม่จากขอบหน้าต่างด้านซ้ายและจะวนแสดง Animation เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ดังรูป

Continue reading »

แนะนำการตั้งค่า Browser เพิ่มความปลอดภัย

วันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่า Browser เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และแนะนำโปรแกรมที่น่าใช้งานอย่างคร่าวๆ โปรแกรมที่น่าใช้ 1.Your Unin-staller! 2.CCleaner 3.WinUtilities

Continue reading »

มาลองเขียนโปรแกรมคํานวณเกรดเฉลี่ยกันดีกว่า

วันนี้ผมจะมาแนะนำการเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยแบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Python นะครับ ***โจทย์*** เขียนโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย โดยรับค่าชื่อ-สกุลและคะแนนของนักศึกษา จากนั้นแสดงผลออกเป็นเกรดที่ได้และเกรดเฉลี่ย A

Continue reading »

C ง่าย… Style เรา…

ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆของภาษาซีในระดับเบื้องต้นและการทำงานของคำสั่งแต่ละตัวอย่างคร่าวๆ สำหรับมือใหม่ที่เริ่มจะหัดเขียนโปรแกรม เผื่อข้อมูลนี้อาจช่วยอะไรได้บ้าง ไม่มากก็น้อย โดยใช้โปรแกรม Dev C++ ในการเขียน ***ตัวอย่างการแสดงผล***

Continue reading »