กระดาษอิเล็กทรอนิกส์

กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic paper) บางครั้งก็เรียกว่า อีเปเปอร์ เป็นเทคโนโลยีการแสดงผลที่เลียนแบบลักษณะการใช้หมึกบนกระดาษปกติ แต่แตกต่างจากจอแสดงผลแบบจอแบนโดยทั่วไป ตรงที่มีการใช้แบคไลต์

Continue reading »

ช่วยคุณเก่งหารถคลาสสิค

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” หลังจากได้รับหัวข้อ เราก็ได้มาทำการคิดว่า ในชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ่อย แล้วก็นึกได้ว่าทำรายการในEgghead

Continue reading »

Activity Diagram คืออะไร ? เขียนอย่างไร ?

Activity Diagram Activity Diagram หรือแผนภาพกิจกรรม ใช้อธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะกระแสการไหลของการทำงาน (Workflow)  จะมีลักษณะเดียวกับ Flowchart  โดยขั้นตอนในการทำงานแต่ละขั้นจะเรียกว่า Activity

Continue reading »