ฝึกทำโจทย์ การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน ผลการแปลงลาปลาซ การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์

การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน ขั้นตอนการคำนวณของวิธีของนิวตัน กำหนดค่าเริ่มต้น x0 คำนวณค่า f (x0) และ f'(x0)

Continue reading »