IT Management Tools (Wave Accounting)

Bank Accounting Software (แบงค์ แอคเคาท์ติง ซอฟต์แวร์) เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวของกับบัญชีธนาคารที่สามารถจัดการเงินที่ไหลเข้าและออกจากธุรกิจได้ จัดการลูกค้าและใบแจ้งหนี้ บันทึกติดตามและปรับยอดบัญชีธนาคารและธุรกรรมของคุณและทำงานร่วมกับบัญชีแบบเรียลไทม์ได้ในทันที ซึ่งการผูกมัดกับบัญชีธนาคารกำลังเป็นที่ต้องการกับหลายๆธุรกิจโปรแกรมเหล่านี้สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินการอย่างราบรื่น

Continue reading »

[TECHIN] รีวิวซีรีย์เรื่อง Rikuoh ในเชิง Passion & Creativity & Business & Knowledge

  มิยาซาวะ โคอิจิ ประธานโรงงานผลิตถุงเท้าทาบิ ประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ผู้คนใช้ถุงเท้าทาบิน้อยลง ทำให้ขาดรายได้ โคอิจิจึงไปปรึกษานายธนาคารเพื่อหาทางออก แล้วจึงเกิดไอเดียเอาจุดแข็งของถุงเท้าทาบิมาปรับใช้

Continue reading »