ตัวอย่างการตะลุยโจทย์ Engineering Mathematics เรื่อง Newton Raphson, Gaussian Elimination, Complex Numbers

วันนี้จะมายกตัวอย่างการทำ newton-raphson *รายละเอียดการอธิบายวิธีการทำ newton-raphson* *รายละเอียดการอธิบายวิธีการทำ gaussian elimination* *รายละเอียดการอธิบายวิธีการทำ complex

Continue reading »

ENGINEERING MATHEMATICS – Newton Method, Gauss Jordan และ Complex Numbers ไม่ยากอย่างที่คิด

จัดทำโดย นายสุทธิพันธุ์ กระบิล 15ุ0901215 เสนอ อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่ วิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Continue reading »