Trends ในอนาคต กับ ระบบ Cloud Computing

            cloudcomputing
            เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต่างๆ มีความสามารถในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wi-Fi หรือแม้กระทั่งเครือข่าวอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ปัจจุบันก็มีผลที่ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการเชื่อมต่อทั้งตนเองและอุปกรณ์เหล่านี้สู่โลกอินเทอร์เน็ต จึงกลายเป็นเป้าหมายของการจู่โจมเพื่อปล้นข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัตถุประสงค์ร้ายอื่นๆ ของบรรดาแฮกเกอร์ ความตื่นตัวในการป้องกันการถูกคุกคามของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ รวมถึง Internet of Things หรือ IoT จึงกลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีมูลค่าเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในปี พ.ศ. 2559 ผู้บริการเครือข่ายไปจนถึงองค์กรต่างๆ จะต้องเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในการป้องกันการจู่โจมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในแง่ของธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะหมายถึงการเติบโตของแอปพลิเคชั่นรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มฐานลงไปถึงขั้นอุปกรณ์เป็นรายตัว นอกจากนั้นยังหมายถึงการยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของผู้บริโภคที่ปัจจุบันเก็บรักษาไว้บน Cloud Computing มากขึ้นเรื่อยๆ
nuvem
Cloud Computing คืออะไร?
คลาวด์คอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) คืออะไร หลายคนอาจจะนึกถึงแค่บริการพื้นที่ฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ต อย่าง iCloud บน iPhone, iPad หรือ Google Drive บน Android หรือ OneDrive บนมือถือ Windows Phone ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือบริการ Cloud Storage อันเป็นบริการ Cloud ประเภทหนึ่งเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว บริการ Cloud Computing มีความหมายกว้างขวางกว่านั้นมาก
Cloud Computing  คือบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้ กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน
ประโยชน์ของคลาวด์ คอมพิวติ้ง
            คลาวด์ คอมพิวติ้ง ช่วยให้การนำไอทีไปใช้ในเชิงธุรกิจทำได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าในอดีต องค์กรสามารถใช้บริการทางด้านไอทีได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมากกับโครงสร้างพื้นฐานไอที อีกทั้งผู้ใช้งานก็สามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่าง และเลือกเสียค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้าน หรือสอดคล้องกับงบประมาณของตนได้ ยิ่งไปกว่านั้น คลาวด์ คอมพิวติ้งยังมีประโยชน์ในด้านอื่นอีก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยองค์กรประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มความอุ่นใจในด้านความปลอดภัยของระบบไอที เป็นต้นนอกจากนั้นแล้ว แนวโน้มการใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้งจะเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยแรงผลักดันจากแนวโน้มสำคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. แนวโน้มของเว็บที่กลายเป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสาร
2. แนวโน้มความต้องการประหยัดพลังงาน
3. ความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร
4. ความต้องการใช้งานไอทีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
5.การจัดระเบียบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

1c2d1e4ลักษณะเด่นของระบบคลาวด์

Capital expenditure : ประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
Device and location independence : ไม่จำกัดสถานที่ในการใช้งานและอุปกรณ์ แค่สามารถออนไลน์เข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งได้เลย
Multi- tenancy : กลุ่มผู้ใช้งานมีความต้องการการใช้งานไม่เท่ากัน ทำให้ประหยัดในการลงทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการใช้งานในคลาวด์คอมพิวติ้ง สามารถจัดการ หรือปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย (Sustainability) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน (Performance) หรือประหยัดการใช้งานทรัพยกรต่างๆ โดยไม่ต้องใช้วิศวกรที่มีความสามารถสูง ลดภาระด้านการจ้างบุคคลระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะทำให้ตัวเองกลายเป็นระบบการทำงานต่อเนื่องได้ตลอดเวลา แม้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะล่มไปบ้าง
Scalability : ระบบคลาวด์ออกแบบให้รองรับการขยายตัวของระบบได้ง่าย เพื่อรองรับปริมาณและความต้องการของผู้รับบริการ
Security : มีระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในการใช้งาน
Maintainability : สามารถปรับปรุงระบบหรือซ่อมแซมได้ง่าย เพราะใช้จัดการจากส่วนกลางทั้งหมด
id32558_CloudComputingInfographic385
สรุป 
ด้วยความสามารถและคุณประโยชน์อันมากมายดังที่กล่าวมานี้ถือได้ว่า คลาวด์ คอมพิวติ้ง จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งอนาคต และจะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ดังนั้น ” นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ”  ที่สามารถฉกฉวยโอกาสและสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนได้ก่อน ก็ย่อมจะสร้างความได้เปรียบและโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจขององค์กรได้ก่อนใคร

NATCHANON JAMPARUANG
at GlurGeek.Com
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 4
งานอดิเรก เล่นเกม, ฟังเพลง,เล่นดนตรี,เล่นกีฬา,ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ชอบงานประดิษฐ์หลายๆอย่าง

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.