ดีจังเลย เข้าโรงแรมแปบเดียว เป็นง่อยซะแล้ว

ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขที่สามารถตอบสนองต่อความสะดวกสบายของมนุษย์เป็นหลัก เป็นสังคมที่ระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากที่สุด ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ถูกคิดค้นพัฒนา และเพิ่มศักยภาพที่จะตอบสนองต่อการใช้ชีวิตให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อความบันเทิงการแพทย์ และเพื่อการศึกษาอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ การติดต่อสื่อสารกันผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การทำธุรกรรมการเงินบนโลกออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-learning) เป็นต้น

จากตัวอย่างของเทคโนโลยีข้างต้น มีในบางกรณีที่ยังถูกจำกัดวงการใช้งานเพียงเพื่อคนบางกลุ่มเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการระดมความคิดที่จะสร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม และพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งเล็กๆแต่จะสามารถครอบคลุมไปยังผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความสะดวก ปลอดภัย และการใช้งานที่ง่าย ส่งผลให้เกิดความคิดในการพัฒนา “ระบบควบคุมการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงแรม” ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลในที่เข้าพักอาศัยในโรงแรมทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังง่ายต่อการใช้งาน ระบบไฟฟ้าภายในโรงแรมจะสามารถควบคุมผ่านทาง อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายภายในห้อง และยังสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายโดยคร่าวผ่านข้อมูลที่ถูกบันทึก ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกแก่บรรดาผู้รับบริการเท่านั้น ผู้ดูแลโรงแรมก็ยังสามารถสั่งควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องนั้นได้จากส่วนกลางอีกด้วย ทำให้โรงแรมสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ อีกทั้งยังใช้บริการโรงแรมได้ง่ายและสะดวกขึ้นอีกด้วย

ลักษณะอุปกรณ์และการทำงานของระบบ

อุปกรณ์ที่ใช้งานจะเลือกใช้งานอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยแบ่งออกเป็นอุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย และ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

อุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูล

Raspberry Pi คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับเก็บฐานข้อมูล
Raspberry Pi คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับเก็บฐานข้อมูล

บอร์ด Raspberry Pi 2 Model B 1GB เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Single Board Computer: SBC) สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ผ่านพอร์ต HDMI เชื่อมต่อกับ USB Mouse/Keyboard เพื่อใช้งานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้ทำงานเอกสาร Word Processing , Spreadsheet ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย Web Browser สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ทั้ง Audio และ Video รองรับระบบปฏิบัติการ Linux ต่างๆ เช่น Raspbian (พื้นฐานมาจาก Debian) Snappy Ubuntu Core OpenELEC RaspBMC Pidora (พื้นฐานมาจาก Fedora) RISC OS เป็นต้น

  • CPU: Broadcom BCM2836 ARMv7 Quad-Core 900MHz
  • RAM: LPDDR2 SDRAM 1GB @ 450MHz
  • 1 x Micro SD Card slot
  • 1 x 10/100 Mbps Fast Ethernet via RJ-45
  • Full-size HDMI port
  • 40-pin GPIO header (GPIO, UART, I2C, SPI, etc.)
  • Power requirement: 1.8A @ 5V
  • Power connector: micro USB
  • OS: Raspbian, Snappy Ubuntu Core, OpenELEC, RaspBMC, Pidora, RISC OS

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางการทำงานผ่านเครือข่าย(Router) เป็นอุปกรณ์เครือข่าย สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า และผู้ใช้งานผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Smart TV, Smart Phone, Laptop ฯลฯ ที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้

อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ESP8266 เป็น โมดูล Wi-Fi ขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำ รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้ง Client, Access Point และ Client + AP โมดูล Wi-Fi ESP8266 ใช้การเชื่อมต่อแบบ Serial UART ที่ไฟ 3.3 ใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ AT Command ทำให้เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อได้สะดวก

ใช้งานควบคู่กับการใช้งาน Relay Module เป็น Switch สำหรับการบังคับ เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในห้องของโรงแรม

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (IoT) และสวิตช์สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบควบคุม
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (IoT) และสวิตช์สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบควบคุม
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (IoT) และสวิตช์สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบควบคุม
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (IoT) และสวิตช์สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบควบคุม

ลักษณะการทำงานของระบบ

จับภาพหน้าจอ 2559-02-15 เวลา 14.53.54

ลักษณะการทำงานโดยรวมของระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงแรม
ลักษณะการทำงานโดยรวมของระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงแรม

ขอขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมผลงานของพวกเราครับ

บทความนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชา โปรเจควิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รายชื่อทีมงานผู้พัฒนา

นายอภิสิทธิ์ อุคำ ID : 1550900268 ปี 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายคณิน อินธสาร ID : 1550900284 ปี 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายสุฐิติ เทียนทอง ID : 1550901712 ปี 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ขอบคุณรูปภาพจาก openwrt.orgttt.co.thonofftech.comsainsmart.com

Abhisit Ukham on sabfacebook
Abhisit Ukham
at GlurGeek.Com
ผมชื่อบอล
เรียนวิศวกรรมศาสตร์
1550900268

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com