Requirement จากเพื่อนคิว

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน”

หลังจากได้รับหัวข้อ เราก็ได้มาทำการคิดว่า ในชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ่อย แล้วก็นึกได้ว่าทำรายการใน Egghead Studio แล้วก็ประจ่าง จึงเกิดมาเป็นวิดีโอนี้ครับ

คลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปการแสดงการรับ Requirement จากลูกค้า เชิญรับชมจ้า

Abhisit Ukham on sabfacebook
Abhisit Ukham
at GlurGeek.Com
ผมชื่อบอล
เรียนวิศวกรรมศาสตร์
1550900268

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.