Project X : มาเตะบอลกันเถอะ!

credit:http://goo.gl/eLCUSz

การทดสอบความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ
การยอมรับความพ่ายแพ้ได้โดยไม่เสียกำลังใจ ..

-พรีเมียร์ลีค-

คุณเคยสงสัยใหมว่าพรีเมียร์ลีค คืออะไร?

แน่นอนว่าคุณผู้ชายหลายท่านคงได้โห่ร้อง คอแฟนพันธุ์แท้ได้เฮ้กันยกใหญ่ แต่สำหรับผู้หญิงบางคนหรือคนอื่นๆ อาจจะไม่ทราบว่าพรีเมียร์ลีค คืออะไร? อันที่จริงแล้ว Premier League เป็นบริษัทเอกชนโดยมีสโมสรจำนวน 20 สโมสรซึ่งอยู่ในลีกในห้วงเวลานั้นๆ เป็นเจ้าของร่วมกัน สโมสรแต่ละสโมสรจากทั้งหมด 20 สโมสรเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ Premier League

Project X เป็นโปรเจกค์ที่สร้างไว้เพื่อคุณผู้ชายหลาย (และคุณผู้หญิงบางท่าน) ที่อย่างคำนวณหาคะแนนฟุตบอลในพรีเมียร์ลีคนั้นเอง

 

 

นี้คือ Flowchart หรือแผนผังความคิดในการทำเขียนโค้ดฉบับนี้

 

 

นี้คือ โฟลชาร์ต (Flowchart) ของเรา ซึ่งก็คือโครงสร้างของการโปรแกรมนี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและทำความเข้าใจกับการสร้างนี้ โดยจะเห็นว่าแผนผังความคิดนี้ เป็นการนำเสนอทางเลือกหนึ่งในการสร้างโปรแกรมเท่านั้น เนื่องจากไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ในความคิดของเจ้าของบทความนี้ โฟลชาร์ตที่ออกมาเป็นแนวคิดที่วางพื้นฐานในรูปแบบของเมตริกส์ (Matrix) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างเช่น Array[]= {…} เป็นการใส่ตัวแปลต่างโดยใช้Loop While เป็นตัวใส่ค่าเข้าไป เมื่อใส่ค่าต่างเข้าไปแล้ว จึงจะนำทีมมาจับคู่กันแล้วยกเป็นสามประเภท ดังรูป

สามประเภทดังกล่าวมีดังนี้

-ทีมA=ทีมB

-ทีมA<ทีมB

ทีมA>ทีมB

โดยในแต่ละเงื่อนไขจะเป็นการคิดคำนวณคะแนนไม่เหมือนกัน สุดท้ายคะแนนทั้งหมดจะเอามาบวกลบเพื่อค้นหาทีมผู้ชนะในพรีเมียร์ลีคนั้นๆ

Code

#include “stdafx.h”
#include <iostream>

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int win,lose,draw,f,a,gd1,gd2,pts1,pts2;
char teamA[50],teamB[50];
printf(“Enter name team A : “);
scanf(“%s”,teamA);
printf(“Enter win team A : “);
scanf(“%d”,&win);
printf(“Enter lose team A : “);
scanf(“%d”,&lose);
printf(“Enter draw team A : “);
scanf(“%d”,&draw);
printf(“Enter goal team A : “);
scanf(“%d”,&f);
printf(“Enter not goal team A : “);
scanf(“%d”,&a);
gd1 = (f-a);
pts1 = (win*3)+draw;
printf(“———————————-\n\n”);
printf(“Enter name team B : “);
scanf(“%s”,teamB);
printf(“Enter win team B : “);
scanf(“%d”,&win);
printf(“Enter lose team B : “);
scanf(“%d”,&lose);
printf(“Enter draw team B : “);
scanf(“%d”,&draw);
printf(“Enter goal team B : “);
scanf(“%d”,&f);
printf(“Enter not goal team B : “);
scanf(“%d”,&a);
gd2 = (f-a);
pts2 = (win*3)+draw;
printf(“———————————-\n\n”);
if (pts1= pts2 )
{
if(gd1 > gd2)
{
printf(“%s is The Winner = %d point\n”,teamA,pts1);
}
else
{
printf(“%s is The Winner = %d point\n”,teamB,pts2);
}
}
else
{
if(pts1 > pts2)
{
printf(“%s is The Winner = %d point\n”,teamA,pts1);
}
else
{
printf(“%s is The Winner = %d point\n”,teamB,pts2);
}
}

system(“pause”);
return 0;
}

 

คณะทีมผู้จัดทำ

นาย ธรรมธัช บุญเลิศ

นางสาว จิราภา คุ้มทอง

นางสาว รุ่งนภา กองเกตุ

*หมายเหตุ: นี้คือโปรแกรมDemo เท่านั้น ยังไม่อาจจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนัก โปรดสนับสนุนพวกเราเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ดียิ่งกว่าเดิม

credit:http://goo.gl/eLCUSz

Rungnapha Kongkate
at GlurGeek.Com
Study in Computer Engineering. I have an interested in software and intend to study further into the subject of programming.

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.