Programming (Pass -by – reference) คืออะไรเรามาดูกัน

12941108_981902491845542_600037378_o

         ฟังก์ชัน(Function) การเขียนโปรแกรมประกอบด้วย ฟังก์ชันหลัก (Main Function) และฟังก์ชันย่อย หรือโปรแกรมย่อย (Sub program) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการบำรุงรักษา การแบ่งโค้ดให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองโดยการเป็นการทำงานของโปรแกรมเป็นส่วนๆเรียกว่าการสร้างฟังก์ชัน ฟังก์ชัน คือ โค้ดส่วนย่อยหรือฟังก์ชันย่อยของโปรแกรม เพื่อทำงานบางอย่างโดยเฉพาะและสามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ซ้ำได้หลายๆครั้ง โดยปกติแล้วเมื่อต้องการให้ฟังก์ชันทำงานบางอย่างเราจะต้องเรียกฟังก์ชันพร้อมกับผ่านค่าไป การผ่านค่าไปนี้ จะเรียกว่า การผ่านอาร์กิวเมนต์(Argument) เมื่อฟังก์ชันทำงานสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งค่ากลับคืนมาหรือไม่ส่งค่ากลับก็ได้ ถ้าไม่ส่งค่ากลับ จะเรียกว่าฟังก์ชัน (void)

ซึ่งสามารถสรุปข้อดีของการใช้ฟังก์ชันดังนี้

1.ช่วยให้ง่ายสำหรับการเขียนการตรวจสอบและการอ่าน

2.ช่วยให้สะดวกต่อผู้พัฒนาโปรแกรม ผู้ดูแลรักษา

3.ช่วยให้ง่ายในการแก้ไข เพราะโค้ดมีขนาดเล็กลง

4.ช่วยให้สามารถเรียกใช้ซ้ำหลายๆครั้งได้

Class คือ แนวคิดที่ต้องการนำเอาฟังก์ชั่นที่มีความเกี่ยวข้องกันมารวมกันไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะได้โครงสร้างที่เป็นระเบียบ

เช่น เราต้องการให้ฟังก์ชั่นพื้นที่ และฟังก์ชั่นความยาวรอบรูปเรียกใช้ภายนอก class ได้ด้วย เราจะเขียนโค้ดแบบนี้ครับ

Class rectangle

{

Public:

double area(double width, double high);

double perimeter(double width, double high);

};

เป็นต้น

p

f

 

Download Source Code

YouTube Preview Image

 

สมาชิกในกลุ่ม
1.นายกัมพล พุทธศรี
2.พลชัย พิทักษานนท์กุล
3.ธนวิชญ์ บุตรโคตร
4.ชาคริต เคร่งธรรมกิจ

Èmpty Mînđ
at GlurGeek.Com
Name : MR.KUMPON PUTTHASRI
School : ENGINEERING BANGKOK UNIVERSITY
Department : COMPUTER ENGINEERING
Nationality : THAI

2 Comments

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.