Object Diagram

Object Diagram มีความใกล้เคียงกับ Class Diagram สิ่งที่แตกต่างก็คือ Object  แสดงถึง ตัวแทนObject Diagramของ Class และชุดความสัมพันธ์ต่างๆ  ในขณะหนึ่ง Object Diagramใช้ เซตย่อย ขององค์ประกอบจากClass Diagram ในอันที่จะ เน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่าง กรณีตัวอย่าง  (instances)  ของคลาส ในช่วงใดช่วงหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่า Object Diagram ไม่ได้แสดงถึงสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันมากนักกับClass Diagram  แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็น ตัวทวีค่า (multiplicity) และ บทบาทของคลาสตัวอย่างที่สามารถตอบสนองการให้บริการ

Object diagram กับ Class diagram
Class diagram ใช้แสดงโครงสร้างของระบบโดยแสดงว่า มีโปรแกรมและข้อมูลอะไรบ้างที่ประกอบรวมกันขึ้นเป็นระบบ  ส่วน Object diagram นั้นเป็น Instant หรือเป็นสิ่งที่ได้มาจาก Class Diagram อีกทีหนึ่ง  ตัวอย่างเช่น Class นักศึกษาใช้แทนโครงสร้างของข้อมูลนักศึกษา  มี Object นักศึกษาเช่น นายวิชาญ ชุมดี เป็น Object หนึ่งที่ได้จาก Class นักศึกษา

คลาส และ องค์ประกอบออบเจ็กต์
ตัวอย่างไดอะแกรมด้านล่างแสดง ถึงความแตกต่างที่มองเห็นได้  ระหว่าง องค์ประกอบคลาส และองค์ประกอบออบเจ็กต์
สังเกตว่า องค์ประกอบของคลาส ประกอบด้วย
3 ส่วนแยกกัน  แบ่งเป็น ชื่อ คุณสมบัติ (attribute) และส่วนดำเนินการ  โดยค่าแรกเริ่มแล้ว  องค์ประกอบของออบเจ็กต์ จะไม่มีการแบ่งแยกส่วน  เป็นแต่เพียงแสดงชื่อ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ชื่อของออบเจ็กต์จะถูกขีดเส้นใต้ และอาจแสดงชื่อคลาสอิงตามออบเจ็กต์ที่กำหนดให้เป็น กรณีตัวอย่าง

               ob01

เมื่อรู้จักกับการเขียน Object Diagram กันแล้ว ถัดไปจะเป็น State Machine Diagram ที่นำเอาโครงงานในวิชาโปรเจควิศวกรรม เรื่อง “อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง ผ่าน Android Application” มาเขียนนะครับ

ซึ่งก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่า โครงงานวิชาโปรเจควิศวกรรม เรื่อง “อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง ผ่าน Android Application” คืออะไร เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจใน Diagram ที่จะนำมาให้ดูต่อไปได้มากยิ่งขึ้น

 

โครงงานวิชาโปรเจควิศวกรรม เรื่อง “อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง ผ่าน Android Application

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง ผ่าน Android Application” โครงงานนี้จะทำให้เราสามารถสั่งเปิดหรือปิดไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เพียงแค่เข้า Application และพูดลงไปเท่านั้น !

โดยหลักการทำงานคร่าว ๆ ของโครงงานนี้ก็คือ ให้เราทำการ Install Android Application ลงบน Smartphone ของเรา จากนั้นเมื่อเข้าหน้าแรกจะต้องทำการ login เมื่อทำการ login เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะพาเราไปยังหน้าต่างถัดไปของ Application นั้นก็คือหน้าที่เราจะทำการสั่งงานด้วยเสียงลงไป โดยในหน้าสั่งงานด้วยเสียงนี้ เพียงแค่เรากดปุ่มเพื่อรับค่าเสียงและทำการพูดลงไปเท่านั้น โปรแกรมก็จะทำการแปลคำสั่งเสียงที่ได้รับนั้นให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร และทำการส่งค่าตัวอังษรที่แปลงได้ไปยัง Database ของโครงงาน จากนั้นตัวอุปกรณ์ NodeMCU ที่ติดตั้งไว้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำการรับคำสั่งจาก Database ว่าจะต้องไปสั่งงานเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใด

นี่คือหลักการทำงานของโครงงานนี้โดยคร่าวนะครับ หากยังมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจในส่วนไหนของหลักการทำงาน สามารถตามไปอ่านบทความของโครงงานนี้ได้ที่ ” จะดีกว่าไหม ? หากอยู่ไกลสวิตช์ไฟก็สามารถเปิดไฟได้ 

ตัวอย่าง Object Diagram

Object Diagram

 

Chayodom Chuenkamon
at GlurGeek.Com
ชื่อ เก่ง ไง จะใครหละ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.