มาลองเขียนโปรแกรมคํานวณเกรดเฉลี่ยกันดีกว่า12767926_956964844339307_2077342054_o

วันนี้ผมจะมาแนะนำการเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยแบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Python นะครับ

***โจทย์***

เขียนโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย โดยรับค่าชื่อ-สกุลและคะแนนของนักศึกษา จากนั้นแสดงผลออกเป็นเกรดที่ได้และเกรดเฉลี่ย

A : ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนอยู่ในช่วง 80-100
B+ : ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนอยู่ในช่วง 75- 79
B : ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนอยู่ในช่วง 70-74
C+ : ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนอยู่ในช่วง 65- 69
C : ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนอยู่ในช่วง 60-64
D+ : ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนอยู่ในช่วง 55- 59
D : ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนอยู่ในช่วง 50-54
F : ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนอยู่ในช่วง 0-49***Psuedo Code***

1.Start
2.Input Score
3.Input Name
4. if, else SCORE
4.1 x = > 80 , x = < 100 ; A
4.2 x = > 75 , x = < 79 ; B+
4.3 x = > 70 , x = < 74 ; B
4.4 x = > 65 , x = < 69 ; C+
4.5 x = > 60 , x = < 64 ; C
4.6 x = > 55 , x = < 59 ; D+
4.7 x = > 50 , x = < 54 ; D
4.8 x = > 0 , x = < 49 ; F
4.9 No Grade
5.Output ( Name , Score , Grade , GPA )
6.END***Flowchart***

02
***Source Code***

01

Download Source Code
***Output***

02***Youtube***

01Èmpty Mînđ
at GlurGeek.Com
Name : MR.KUMPON PUTTHASRI
School : ENGINEERING BANGKOK UNIVERSITY
Department : COMPUTER ENGINEERING
Nationality : THAI

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com