function for while นี่มันดียังไงกันนะ

จับภาพหน้าจอ 2559-02-18 เวลา 20.29.36

C Programming การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บางคนก็ว่ายาก บางคนก็ว่าเป็นเรื่องสนุก หลายคนบอกว่า ขอเป็นแค่ผู้ใช้สนุกที่สุด แต่จะมีซักกี่คนที่จะมีใจรักที่จะก้าวไปบนถนนแห่งการพัฒนาฝีมือและฝึกฝนการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง เพื่อให้มีผู้ที่สนใจนำไปใช้งาน และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน และ ความสะดวกสบายๆ ต่างๆมากขึ้น ผู้ที่คิดจะก้าวมาเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ คงต้องอาศัยใจรักที่จะอยากจะพัฒนา และฝึกฝนฝืมือในการเป็นโปรแกมเมอร์มืออาชีพมาเป็นอันดับหนึ่ง สำหรับบทความนี้จะเริ่มต้นด้วยการสอนให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการการพัฒนาโปรแกรมในภาษา C ด้วยฟังก์ชั่นที่สำคัญนั่นก็คือ for loops while loops นั่นเองค่ะ

โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้คำสั่ง For 

คำสัง for สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบได้ดังนี้

for ( เริ่มต้น ; เงื่อนไข ; เปลี่ยนแปลง )
statement;

เมื่อเริ่มต้น เป็นการกำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นที่ต้องการ ส่วนเงื่อนไขหากค่าลอจิกมีค่าเป็นจริง ก็จะทำตามในโครงสร้างของการวนซ้ำคือ run คำสั่ง statement แต่ถ้าเป็นเท็จก็จะออกจากโครงสร้างการวนซ้ำ ส่วนเปลี่ยนแปลง จะทำการปรับค่าของตัวแปรที่ต้องการ

คําสั่งทําซ้ำด้วย While

 การทําซ้ำ
การทําซ้ำาหรือการวนลูป แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนัก หากเราเข้าใจ
องค์ประกอบพื้นฐานของการวนลูป ซึ่งมีของอยู่สี่อย่าง
1. การกําหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรต่าง ๆ ก่อนเข้าลูป
2. เงื่อนไขที่จะให้ทําลูป (จะอยู่ก่อนหรืออยู่ด้านหลังคําสั่งที่อยากทําก็ได้)
3. งานที่ต้องการทําซำ้า
4. การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป (คือการเปลี่ยนค่าตัวแปรที่เกี่ยวพันกับ
เงื่อนไขที่จะให้ทําหรือจบลูป)

รูปแบบทั่วไปของลูป while ( ) { … }

การกําหนดค่าเริ่มต้นตัวแปรก่อนเข้าลูป
while ( เงื่อนไข ) {
    งานที่ต้องการทําซ้ำ
    การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป
}

โดยตัวอย่างที่จะยกขึ้นมาให้ดูนั้นเป็นคำสั่ง while loops   เป็นโค้ดการแนะนำตัวที่สามารถตอบรับกับ user ได้เราไปดูหน้าตาของโค้ดกันเลย
จับภาพหน้าจอ 2559-02-16 เวลา 22.08.48
เมื่อทำการรันโค้ดแบ้วจะได้หน้าตา output ออกมาแบบนี้ค่ะ

จับภาพหน้าจอ 2559-02-18 เวลา 21.32.04
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะ 

Woranan Ruksanit
at GlurGeek.Com
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.