function if -else มันยาก อีหลี บ่

ข้อ 2.3 การใช้ function if -else 

การใช้งาน function if จะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับโปรแกรม โดยการใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนด ซึ่งเงื่อนไขต่าง ๆ ก็จะอยู่ในรูปแบบของนิพจน์ ค่าที่ได้มาจากนิพจน์จะมีเพียงแค่ 2 ค่าเท่่านั้น ก็คือ จริง กับ เท็จ ถ้าค่าเป็น จริง ก็จะไปทำตามคำสั่งในส่วนที่เป็นจริง ถ้าค่าเป็น เท็จ ก็จะไปทำคำสั่งในส่วนที่เป็น เท็จ ดังตัวอย่าง

 if แบบ 2 เงื่อนไข (if…else) มีรูปแบบดังนี้

จากรูปแบบของคำสั่งจะเห็นว่าจะมีลักษณะการเขียนคล้ายกับแบบ simple if แต่จะมีการเพิ่มเติมคำว่า else เข้าไปด้วย ซึ่งการทำงานของคำสั่งแบบนี้นั้นจะทำการตรวจ สอบเงื่อนไขที่ if ก่อนว่าเป็นจริงหรือเท็จ โดยถ้าเป็นจริงจะไปทำงานในกลุ่มคำสั่งที่เรากำหนดไว้ใน if แต่ถ้าเป็นเท็จก็จะไปทำงานในกลุ่มคำสั่งที่อยู่ในส่วนของ else ซึ่งจะ เป็นเหมือนมีทางเลือก 2 ทางนั่นเอง ลองมาดูแผนภาพของคำสั่งแบบ if…else กันนะครับ

ดูจากแผนภาพแล้วจะเห็นว่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะวิ่งเข้ามาทำตามกลุ่มคำสั่งที่เรากำหนดไว้ในกลุ่มแรก แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะวิ่งเข้ามาที่กลุ่มคำสั่งของ else ในกลุ่มที่ 2 จากนั้นจึงค่อยมาทำที่คำสั่งในส่วนถัดมาของโปรแกรมต่อไป ลองมาดูตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมกันเลยครับอธิบายโปรแกรม 
จากโปรแกรมได้ประกาศตัวแปรไว้ 3 ตัวคือ x = 8 , y = 2 และตัวแปร z จากนั้นมาเจอคำสั่ง if โดยมีเงื่อไข ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ y ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะเข้ามาทำคำสั่งภายในส่วนของ if ทันที คือให้หาค่าของ x-y และแสดงผลออกมา แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามาทำส่วนของ else ของโปรแกรมคือ หาค่าของ x+y และแสดงผลออกมา เมื่อรันโปรแกรมนี้แล้วจะได้ผลลัพธ์คือ z = 10 นะครับ ให้ลองเปลี่ยนค่า x ให้น้อยกว่าค่า y ดูนะครับ แล้วลองรันโปรแกรมดูใหม่ครับว่า ผลออกมาจะเป็นอย่างไร?

 

เครดิต :: http://kruyo-c.blogspot.com/p/function-if-else.html

การทำงานของ Flowchart

 

SOURCE CODE : :

#include<iostream>  
using namespace std;
int main()
{
 char coffee, donuts, tea;
 cout << "Enter coffee: ";
 cin >> coffee;
 cout <<"Enter donuts: ";
 cin >> donuts;
 cout << "Enter tea: ";
 cin >> tea; 
 
 if('y' == coffee)
 {
 if('y'== donuts)
 cout << "We have coffee and donuts. \n";
 else
 cout << "We have coffee, but not donuts. \n";
 }
 else
 {
 if('y' ==tea)
 cout << "We have not coffee, but we have tea, and maybe donuts...\n ";
 else
 cout << "No tea or coffee, but maybe donuts...\n";
 } 
 
 
}
อธิบายการทำงานของSOURCE CODE

 

#include<iostream> = เป็นการimport คำสั่ง

using namespace std;
int main()
{
char coffee, donuts, tea;  =   เป็นการประกาศตัวแปร char ชนิดตัวอักษร โดยกำหนดค่าให้มี coffee, donuts, tea
cout << “Enter coffee: “;  = เป็นการสั่ง print ค่า Enter coffee ขึ้นมา 
cin >> coffee; = (cin พิมพ์ค่า) ค่าที่เราพิมพ์ จะเก็บไว้ใน coffee 
cout <<“Enter donuts: “;   =    เป็นการสั่ง print ค่า Enter donuts ขึ้นมา
cin >> donuts;     =    (cin = พิมพ์ค่า) ค่าที่เราพิมพ์ จะเก็บไว้ใน  donuts
cout << “Enter tea: “;     =   เป็นการสั่ง print ค่า Enter tea ขึ้นมา
cin >> tea;= (cin = พิมพ์ค่า) ค่าที่เราพิมพ์ จะเก็บไว้ใน  tea

if(‘y’ == coffee)     = เป็นการเปรียบเทียบว่า coffee มันพิมพ์ ตัว Y หรือเปล่า ถ้าพิมพ์ Y จะเข้ากรณี   “We have coffee and donuts.  ขึ้นมา ถ้าไม่พิมพ์ Y ก็จะเข้า else คือ We have coffee, but not donuts ทันที
if(‘y’== donuts)    = เป็นการเปรียบเทียบว่า donuts   มันพิมพ์ ตัว Y หรือเปล่า ถ้าพิมพ์ Y จะเข้ากรณี “We have coffee and donuts.  ขึ้นมา ถ้าไม่พิมพ์ Y ก็จะเข้า else คือ We have coffee, but not donuts ทันที
cout << “We have coffee and donuts. \n”;        =  เป็นคำสั่ง Print We have coffee and donuts ขึ้นมา

\n   = เว้นบรรทัด
else   = เงื่อนไข
cout << “We have coffee, but not donuts. \n”;     = เป็นคำสั่ง Print  We have coffee, but not donuts ขึ้นมา

\n   = เว้นบรรทัด
}
else    =  เงื่อนไข
{
if(‘y’ ==tea)    =  เป็นการเปรียบเทียบว่า coffee มันพิมพ์ ตัว Y หรือเปล่า ถ้าพิมพ์ Y จะเข้ากรณีWe have not coffee, but we have tea, and maybe donuts
cout << “We have not coffee, but we have tea, and maybe donuts..  =   เป็นคำสั่ง Print  We have not coffee, but we have tea, and maybe donuts 

.\n “;      =    เว้นบรรทัด
else     = เงื่อนไข
cout << “No tea or coffee, but maybe donuts…\n”;    =   เป็นคำสั่ง Print   No tea or coffee, but maybe donuts  …..   

\n   =   เว้นบรรทัด
}

}

จากการทดลอง(OUTPUT)

 

 

 

 

 

 

By  ธนวิชญ์ บุตรโคตร

 

at GlurGeek.Com
ชื่อ ธนวิชญ์ บุตรโคตร ภูมิลำเนา นนทบุรี
นักศึกษา มหาวิทยาลัย กรุงเทพ- รังสิต
การศึกษา ปีที่2 ภาค คอมพิวเตอร์
ชื่อเล่น ฟิล์ม สัญชาติไทย ศาสนา พุทธ
วันเกิด วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
ส่วนสูง/น้ำหนัก 178 Cm / 70 Kg
Email Tanawit.budk@bumail.net
นิสันส่วนตัว ร่าเริง แจ่มใส เป็นคนพูดมาก หรือ ประมาณว่า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย มาก( ลองดูได้นะ ถ้าไม่เชื่อ)
คติประจำใจ ไม่มีคำว่าอนาคต เพราะ ทุกวินาทีคืออนาคตทั้งสิ้น ครับ
ความใฝ่ฝัน ส้รางสรรค์ผลงานอะไรก็ได้
งานอดิเรก เล่นกีต่ร์ (เพราะมาก..55+) ร้องเพลง ฟังเพลง
กีฬาที่ชอบ ตระกร้อ ฟุตบอล ปิงปอง
ความชอบส่วนตัว
ดอกไม้ที่ชอบ ดอกบัว เพราะ บ้านที่ต่างจังหวัดมีเยอะมาก
ตั้นไม้ที่ชอบ ต้นมะขาม เพราะ ตอนเป็นเด็กปีนเล่นบ่อย
วิชาที่ชอบ สังคม เพราะ เรียนแล้ว รู้สึกอยากรู้เรื่องราว มากขึ้นเรื่อยๆ
อาหารที่ชอบ แกงสายบัว แกงขี้เหล็ก หรืออาหารไทย ทั่วๆไป เพราะ คุณยายของผม ชอบทำให้ทาน ตอนเป็นเด็ก (อร่อยมาก... ขอบอก)
หนังสือที่ชอบ รถยนต์ หนังสือเดินทาง และ แหล่งท่องเทียว
เพลงที่ชอบ ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต ได้หมด
หนังที่ชอบดู หนังAction แนวชีวิต
สิ่งที่ทำยากสุดในชิวิต การวิเคราะห์
ศิลปินที่ชอบ วงแคลช

4 Comments

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version