Feature Driven Development- FDD

Feature Driven Development

 

 • FDD เริ่มขึ้นจากการคิดค้นของ Peter Coad และคณะ เพื่อใช้เป็นแบบจำลองกระบวนการเชิงปฏิบัติการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • Stephen Palrner และ John Felsing ได้ขยายและเพิ่มเติมงานของ Coad อธิบายการปรับตัว กระบวนการอาไจลที่อาจประยุกต์กับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้น
 • ภายใต้บริษัทของเอฟดีดี คุณลักษณะเป็น “หน้าที่ที่ลูกค้าเห็นว่ามีคุณค่า” ที่สามารถอิมพลีเม้นต์ได้ภายในเวลาสองสัปดาห์หรือน้อยกว่า” นิยามของคุณลักษณะให้ประโยชน์ต่อไปนี้
  1. เนื่องจากคุณลักษณะเป็นส่วนเล็กๆ ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ ผู้ใช้จึงสามารถอธิบายได้ง่าย เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ง่าย และสามารถทบทวนได้ดีกว่าเมื่อมีความคลุมเครือข้อผิดพลาด หรือการหลงลืม2. คุณลักษณะอาจถูกจัดระเบียบ เป็นกลุ่มลำดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้

  3. เนื่องจากลักษณะเป็นรุ่น ๆ ของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ต้องส่งมอบได้มรการพัฒนาแบบเอฟดีดี ทีมงานจะมุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ทำงานได้ทุก ๆ สองสัปดาห์

  4. เนื่องจากคุณลักษณะมีขนาดเล็ก ตัวแบบและตัวโค้ดของคุณลักษณะจึงง่ายต่อการตรวจทานอย่างละเอียด

  5. การวางแผนโครงการ การจัดตารางงาน และการติดตามจะขับเคลื่อนด้วยคุณลักษณะตามลำดับชั้น ซึ่งดีกว่าการใช้ชุดงานย่อยที่เลือกมาแบบสุ่ม

 • Coad และคณะแนะนำแม่แบบต่อไปนี้สำหรับนิยามคุณลักษณะ

< action> the < result> < by I for I of I to> a (n) < object>

 • เมื่อ หมายถึง “บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ (รวมถึงบทบาท จังหวะเวลา หรือช่วง ของเวลา หรือคำอธิบายทำนองเดียวกับในแคตตาล็อกสินค้า) ตัวอย่างของคุณลักษณะ สำหรับแอพพลิเคชั่น อีคอมเมิร์ช อาจเช่น

”Add the product to a shopping cart Display the technical – specifications of a product  Store the sipping – information    for a customer”

 

 • กลุ่มชุดคุณลักษณะ จะเชื่อมโยงคุณลักษณะเข้ากับการทำงานทางธุรกิจ จะนิยามดังนี้
  < action> <-ing> a (n) < object>
  ตัวอย่างเช่น Making a product sale เป็นชุดคุณลักษณะที่อาจรวมเอาคุณลักษณะที่กล่าวถึง ข้างต้นทั้งหมดและคุณลักษณะอื่นๆ ที่อาจมีเข้าไว้ด้วยกัน
 • วิธีการเอฟดีดี นิยามกิจกรรมกรอบงานสำหรับ“การร่วมมือกัน” 5 อย่างเรียกว่ากระบวนการ

j7

1. Develop an overall model

j8

ใคร?
ผู้เชี่ยวชาญ, หัวหน้าสถาปนิก, หัวหน้าโปรแกรมเมอร์

 

 • กำหนดรูปร่างของระบบ
 • กำหนดวิธีการใช้ class ที่เกี่ยวข้องกัน
 • สร้างรูปแบบวัตถุฐาน
 • การแสดงความคิดเห็นภายในและภายนอก, บันทึกแบบ

j9

j10

2. Build a features list

j12

ใคร?
คุณลักษณะรายการทีมผู้เชี่ยวชาญโดเมน, โปรแกรมเมอร์หัวหน้าสถาปนิกหัวหน้า

 

 • สลายหน้าที่ของรูปแบบการพัฒนาในขั้นตอนที่ 1
 • หัวข้อพื้นที่กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ขั้นตอนกิจกรรมทางธุรกิจ
 • ลักษณะเป็นขั้นตอนที่กิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีไม่เป็นศูนย์กลาง
 • ศัพท์เฉพาะ : < action> < result> < object>
 • “จำนวนบัญชีลูกค้าใหม่”

j14.1

j14.2

3. Plan By Feature

j14

ใคร?
ทีมวางแผน : ผู้จัดการโครงการผู้จัดการพัฒนาและหัวหน้าโปรแกรมเมอร์

4. Design by feature

j15

ใคร?
ทีมคุณลักษณะ : หัวหน้าโปรแกรมเมอร์, เจ้าของ

 

 • งานแพคเกจตามระดับปัจจุบันในสถาปัตยกรรมทางเทคนิค
 • สองสัปดาห์ของงาน
 • การออกแบบวัตถุสร้างแผนภาพลำดับตามความจำเป็น
 • ทีมคุณสมบัติมีความยืดหยุ่นมาก
 • ปรับปรุงรูปแบบการสร้างวัตถุในกระบวนการ # 1

j16

5. Develop by feature

j17

ใคร?
เจ้าของ, หัวหน้าโปรแกรมเมอร์

 

 • ดำเนินการ
 • ตรวจสอบรหัสสินค้า
 • หน่วยทดสอบ
 • ส่งเสริมการสร้าง

Feature Driven Development

 

 • FDDได้ให้รายละเอียดและเทคนิคของการจัดการโครงการมากกว่าวิธีอไจล์อื่น ๆ เมื่อโครงการเติบโตขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อน การจัดการโครงการเฉพาะกิจอาจไม่เพียงพอจึงจำเป็นที่นักพัฒนา ผู้จัดการและลูกค้าต้องเข้าใจสถานะของโครงการ ว่าได้บรรลุเป้าหมายอะไรไปบ้างแล้ว มีปัญหาอะไรบ้างที่พบถ้าเส้นตายเป็นเรื่องสำคัญ การกำหนดขนาดของรุ่นต่าง ๆ ที่รวมเอาคุณลักษณะไว้ควรจัดลงตารางงานอย่างเหมาะสม ดังนั้น เอฟดีดีจึงมีหลักไมล์อยู่ 6 หลัก ในช่วงการออกแบบ และการอิมพลีเมนต์คุณลักษณะคือ การออกแบบคร่าวๆ การออกแบบการตรวจทานการ ออกแบบการโค้ด การตรวจทานการโค้ด และการส่งเสริมการสร้าง”

 

 

 

 

 

 

 

Gap Tarathep
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.