วิธีสมัครใช้งานโปรแกรม Canva Pro ฟรี 1 ปี สำหรับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย ทำได้จริงผ่าน GitHub Education

วิธีสมัครใช้งานโปรแกรม Canva Pro ฟรี 1 ปี
สำหรับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ทำได้จริงผ่าน GitHub Education

วิธีสมัครใช้งานโปรแกรม Canva Pro for Students ฟรี 1 ปี สำหรับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย ทำได้จริงผ่าน GitHub Student Developer Pack ของ GitHub Education
Canva Pro เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถออกแบบงานกราฟิกต่าง ๆ ได้แทบทุกชนิด ช่วยให้คนธรรมดาสามารถออกแบบงานกราฟิกได้สวยงามเหมือนมืออาชีพแบบ Professional เลยทีเดียว
สามารถใช้งานฟรีได้หลายโปรแกรมทั้ง DigitalOcean, StreamYard, Microsoft Azure, Unity และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน GitHub Education เพื่อใช้งาน Canva Pro ฟรี 1 ปี

1. ให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ https://education.github.com/pack 0:01

2. ดูสิทธิที่นักเรียนและนักศึกษาจะได้เมื่อสมัคร GitHub Education ใช้ email ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 0:20

3. เริ่มสมัครเพื่อขอใช้งาน Canva Pro ฟรี 1 ปี 05:06

4. Click เลือกปุ่ม Get your pack 05:46

5. Click เลือกปุ่ม Get Student Benefits สำหรับนักเรียนและนักศึกษา 06:00

6. Click เลือก Create an Account เพื่อสร้าง Account ใหม่ 6:06

7. ใส่ email และ password ที่ต้องการ ให้ใช้ Email ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย @…ac.th 6:19

8. Check email ระบบจะส่ง Code ตัวเลข ให้เอามากรอกใส่ช่อง Enter code 7:09

9. เลือกสิ่งที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Continue 7:26

10. Click เลือกปุ่ม Apply for your GitHub student benefits 7:49

11. Click เลือกปุ่ม Get your Pack 7:56

12. Click เลือกปุ่ม Get Student Benefits สำหรับนักศึกษา อีกครั้ง 8:00

13. ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว Click ปุ่ม Continue 8:08

14. เสร็จแล้วรอทาง GitHub แจ้งภายใน 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน ทาง Email 8:32

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply