วิธีสมัครใช้งานโปรแกรม Canva Pro ฟรี 1 ปี สำหรับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย ทำได้จริงผ่าน GitHub Education 🔥

วิธีสมัครใช้งานโปรแกรม Canva Pro ฟรี 1 ปี
สำหรับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ทำได้จริงผ่าน GitHub Education

วิธีสมัครใช้งานโปรแกรม Canva Pro for Students ฟรี 1 ปี สำหรับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย ทำได้จริงผ่าน GitHub Student Developer Pack ของ GitHub Education
Canva Pro เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถออกแบบงานกราฟิกต่าง ๆ ได้แทบทุกชนิด ช่วยให้คนธรรมดาสามารถออกแบบงานกราฟิกได้สวยงามเหมือนมืออาชีพแบบ Professional เลยทีเดียว
สามารถใช้งานฟรีได้หลายโปรแกรมทั้ง DigitalOcean, StreamYard, Microsoft Azure, Unity และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน GitHub Education เพื่อใช้งาน Canva Pro ฟรี 1 ปี

1. ให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ https://education.github.com/pack 0:01

2. ดูสิทธิที่นักเรียนและนักศึกษาจะได้เมื่อสมัคร GitHub Education ใช้ email ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 0:20

3. เริ่มสมัครเพื่อขอใช้งาน Canva Pro ฟรี 1 ปี 05:06

4. Click เลือกปุ่ม Get your pack 05:46

5. Click เลือกปุ่ม Get Student Benefits สำหรับนักเรียนและนักศึกษา 06:00

6. Click เลือก Create an Account เพื่อสร้าง Account ใหม่ 6:06

7. ใส่ email และ password ที่ต้องการ ให้ใช้ Email ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย @…ac.th 6:19

8. Check email ระบบจะส่ง Code ตัวเลข ให้เอามากรอกใส่ช่อง Enter code 7:09

9. เลือกสิ่งที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Continue 7:26

10. Click เลือกปุ่ม Apply for your GitHub student benefits 7:49

11. Click เลือกปุ่ม Get your Pack 7:56

12. Click เลือกปุ่ม Get Student Benefits สำหรับนักศึกษา อีกครั้ง 8:00

13. ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว Click ปุ่ม Continue 8:08

14. เสร็จแล้วรอทาง GitHub แจ้งภายใน 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน ทาง Email 8:32

Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com