What Arrays ? ผมก็ไม่รู้ ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเถอะ

 

รูปหน้าปก 3

ข้อ 3.2  Initializing Arrays 262626

 

Arrays (อาร์เรย์) คือ ชุดข้อมูล โดยชนิดข้อมูลในชุดจะต้องเป็นชนิดเดียวกัน  เช่น int , char , float เป็นต้น การเก็บข้อมูลแบบนี้นั้น ทำให้ง่ายในการตั้งชื่อตัวแปรจำนวนมาก เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว แต่ถ้าเก็บข้อมูลไม่ครบจะทำให้เสียเนื้อที่หน่วยความจำโดยไม่จำเป็น

ประเภทของ Array มีกี่ชนิด..?

มี3ชนิด ดังนี้

1.ตัวแปรชุด 1 มิติ (one dimension arrays หรือ single dimension arrays)  เป็นตัวแปรชุดที่มีตัวเลขแสดงขนาดเป็นเลขตัวเดียว โดยมีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล    ชื่อตัวแปร[จำนวนสมาชิก]

เช่น    int a[5];  หมายถึง a เป็นอาร์เรย์ที่มี 5 สมาชิก โดยสมาชิกทุกตัวเก็บค่าเป็นจำนวนเต็ม

  1. ตัวแปรชุดหลายมิติ (multi-dimension arrays) เป็นตัวแปรชุดที่ชื่อมีตัวเลขแสดงขนาดเป็นตัวเลขหลายตัว ที่นิยมใช้กันมี 2 มิติ กับ 3 มิติ

2.1 ตัวแปรชุด 2 มิติ มีเลขแสดงขนาด 2 ตัวโดยตัวแรกจะเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่งแถว และตัวที่สองจะเป็นตัวเลขแสดงตำแหน่งคอลัมน์ โดยมีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล    ชื่อตัวแปร [จำนวนสมาชิกตัวที่ 1] [จำนวนสมาชิกตัวที่ 2];

เช่น  int num[3][4]; หมายความว่า num เป็นอาร์เรย์ 2 มิติ ที่มี 3 แถว 4 คอลัมน์ เก็บค่าเป็นจำนวนเต็ม

 

2.2 ตัวแปรชุด 3 มิติ มีเลขแสดงขนาด 3 ตัว โดยตัวแรกจะเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่งความลึก  ตัวที่สองจะเป็นตัวเลขแสดงตำแหน่งแถว และตัวที่สามจะเป็นตัวเลขแสดงตำแหน่งคอลัมน์ และ โดยมีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล    ชื่อตัวแปร [จำนวนสมาชิกตัวที่ 1] [จำนวนสมาชิกตัวที่ 2] [จำนวนสมาชิกตัวที่ 3

3มิติ

 

Credit: http://kanokwan.sru.ac.th/e-learning/07.php

โดยเราจะทำarrys แบบ 1มิติ โดยมีการใช้คำสั่ง setw(จำนวนช่อง) เช่น cout<<setw(5)<<x;

โดยsetw(5) คือ  _ _ _ _ _ ( _ คือ ช่องว่าง) โดยเราจะใส่ค่าxไว้ในช่องสุดท้าย ดังนั้น จะได้outputเป็น _ _ _ _ x

โดยจะเห็นว่า ค่าoutput ของ junk จะได้เป็น –858993460 เนื่องจากเราไม่ได้กำหนดค่าข้อมูลใน junk นั่นเอง

 

การทำงานของ Flowchart252525

 

Flowchart 3

 

SOURCE CODE : :

 

#include<iostream>
#include<iomanip>
using std ::cout;
using std ::endl;
using std ::setw;
int main()
{
 int value[5] = {1, 2, 3,};
 int junk[5];
 int i;
 
 cout << endl;
 for(int i = 0; i < 5; i++);
 cout << setw (12) << value[i];
 cout <<endl;
 for(int i = 0; i < 5; i++);
 cout << setw(12) << junk[i];
 
 cout << endl;
 return(0);
 
}

3333

การทำงานของ :: SOURCE CODEy-7y-7y-7

 

#include “stdafx.h”      =   เป็นการimport คำสั่ง

#include <iostream>   =    เป็นการimport คำสั่ง

#include <iomanip>    =    เป็นการimport คำสั่ง

 

using std::cout;

using std::endl;

using std::setw;

 

 

int main()

{

int value[5]={1,2,3};   = เป็นการประกาศค่าarraysชนิด int  แบบ 1มิติ โดยกำหนดให้มีค่า 1,2,3

int junk[5];          =  เป็นการประกาศค่าarraysชนิด int  แบบ 1มิติ โดยไม่มีการกำหนดค่า

cout<<endl;         = ขึ้นบรรทัดใหม่

for(int i=0;i<5;i++){        = กำหนดให้เงื่อนไขเป็น i<5 โดยให้ค่าi เรื่มต้นที่ 0 และให้เพิ่มค่า i+1 เมื่อทำการวนลูปเสร็จ

cout<<setw(12)<<value[i];  = กำหนดช่องให้เป็น12 และใส่ค่าvalue[i] ในช่องสุดท้าย

}

cout<<endl;         = ขึ้นบรรทัดใหม่

for(int i=0;i<5;i++){

cout<<setw(12)<<junk[i];       =     กำหนดช่องให้เป็น12 และใส่ค่าjunk[i] ในช่องสุดท้าย

}

cout<<endl;         =  ขึ้นบรรทัดใหม่

system (“pause”);        =    ทำให้โปรแกรมหยุดทำงาน

return 0;

}


จากการทดลอง(OUTPUT)y-5y-5y-5

 

3

 

BY   ธนวิชญ์ บุตรโคตร


Tanawit Butkod
at GlurGeek.Com
ชื่อ ธนวิชญ์ บุตรโคตร ภูมิลำเนา นนทบุรี
นักศึกษา มหาวิทยาลัย กรุงเทพ- รังสิต
การศึกษา ปีที่2 ภาค คอมพิวเตอร์
ชื่อเล่น ฟิล์ม สัญชาติไทย ศาสนา พุทธ
วันเกิด วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
ส่วนสูง/น้ำหนัก 178 Cm / 70 Kg
Email Tanawit.budk@bumail.net
นิสันส่วนตัว ร่าเริง แจ่มใส เป็นคนพูดมาก หรือ ประมาณว่า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย มาก( ลองดูได้นะ ถ้าไม่เชื่อ)
คติประจำใจ ไม่มีคำว่าอนาคต เพราะ ทุกวินาทีคืออนาคตทั้งสิ้น ครับ
ความใฝ่ฝัน ส้รางสรรค์ผลงานอะไรก็ได้
งานอดิเรก เล่นกีต่ร์ (เพราะมาก..55+) ร้องเพลง ฟังเพลง
กีฬาที่ชอบ ตระกร้อ ฟุตบอล ปิงปอง
ความชอบส่วนตัว
ดอกไม้ที่ชอบ ดอกบัว เพราะ บ้านที่ต่างจังหวัดมีเยอะมาก
ตั้นไม้ที่ชอบ ต้นมะขาม เพราะ ตอนเป็นเด็กปีนเล่นบ่อย
วิชาที่ชอบ สังคม เพราะ เรียนแล้ว รู้สึกอยากรู้เรื่องราว มากขึ้นเรื่อยๆ
อาหารที่ชอบ แกงสายบัว แกงขี้เหล็ก หรืออาหารไทย ทั่วๆไป เพราะ คุณยายของผม ชอบทำให้ทาน ตอนเป็นเด็ก (อร่อยมาก... ขอบอก)
หนังสือที่ชอบ รถยนต์ หนังสือเดินทาง และ แหล่งท่องเทียว
เพลงที่ชอบ ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต ได้หมด
หนังที่ชอบดู หนังAction แนวชีวิต
สิ่งที่ทำยากสุดในชิวิต การวิเคราะห์
ศิลปินที่ชอบ วงแคลช

3 Comments

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com