แนะนำตัวไม่เหมือนใครด้วย Dev C++

เยอะล่ะ

ในสมัยยุคที่ต้องการความแปลกใหม่ เราเลยต้องการจะทำอะไรที่ไม่เหมือนใคร ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ก้าวไกลจึงมี โปรแกรมที่จะตอบสนองของคนสมัยใหม่มากมาย เช่นเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียน Code ต่างๆ ลงในเครื่อง Computer เพื่อที่แสดงให้คนภายนอกได้เห็น เราเลยมีอีก 1 โปรแกรมที่จะมานำเสนอคือ  DEV C++

Dev-C1

ใครอยากได้โปรแกรม โหลดได้ตรงนี้เลย — — – — — http://software.thaiware.com/download.php?id=3162

Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨

โดยจะมานำเสนอเกี่ยวกับการเขียนแนะนำตัว ที่ใช้โปรแกรม DEV C++

ˋωˊ   แต่ก่อนอื่นเราขอ อธิบายรูปแบบโปรแกรมเบื้องต้นก่อน   ˋωˊ

คือ โปรแกรมแนะนำตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ Y กับ N เป็นตัวแสดงข้อความ หมายความว่า ในโปรแกรมของเรานี้จะให้คุณ พิมพ์ Y/N  ถ้าคุณ พิมพ์ Y คุณจะได้ทำความรู้จักเรา แต่ถ้าคุณ พิมพ์ N หน้าจอจะแสดง Goodbye

  • Code ที่เราจะมาเขียนเป็นการแนะนำตัวของเรางานหาย
  • งานหาย1

✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。

  • ผลที่ได้จากการเขียนโปรแกรม

ภาพนี้จะเป็นภาพ ที่เราพิมพ์ Y ผลที่ได้จะแสดงภาพ ดังนี้

4

ภาพนี้จะเป็นภาพ ที่เราพิมพ์ N ผลที่ได้จะแสดงภาพ ดังนี้

5

Code แนะนำตัว

#include <stdio.h>
void main ()
{
int know;
char strname[100];
char exit;
printf(” Welcome to my lift\n”);
printf(” (~ o ~)\n”);

printf(“Hello! My name is Siriporn Jaturapch.\n”);
printf(“What’s your name? : “);
scanf(“%s”,&strname);
printf(“Nice to meet you %s.\n”,strname);

{
printf (“\n”);
printf(“Do you want to know about me (Y/N): “);
scanf(” %c”,&exit);

if(exit == ‘Y’|| exit == ‘y’)
{
while (know != 5)
{

printf(“********************************************\n”);
printf(“1.Nickname 2.Age 3.Birthday 4.Major 5.Quit\n”);
printf(“********************************************\n”);
printf(“What do you want to know about? : “);
scanf(“%d”,&know);

switch(know)
{
case 1 : printf (“- Phrim \n”);
break;

case 2 : printf (“- 20 year \n”);
break;

case 3 : printf (“- 15 October 1995 \n”);
break;

case 4 : printf (“- Computer Engineer\n”);
break;

default : printf (“Try again\n”);
}

}
}

}
printf(“******************************************\n”);
printf(“* Goodbye *\n”);
printf(“******************************************\n”);

}

siriporn JAturapuch
at GlurGeek.Com
สวัสดีค่ะ ตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ GLURGEEK
หน้าเพจนี้เป็นอีกหนึ่ง Member
แนะนำตัว
ชื่อ ศิริพร จตุรภุช
ชื่อเล่น พริ้ม (ฟรุ้งฟริ้ง) เพรา
เชียร์หน้ากากนักร้องคือ หน้ากากแอปเปิ้ลที่เฉลย ออกมาเป็น โอ๊ต ปราโมช

1 Comment

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.