เรามาลองเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยวัดอเนกประสงค์กันเถอะ

– เรื่อง แปลงหน่วยวัดอเนกประสงค์

ในชีวิตประจำวันเราจะต้องเจอหน่วยวัดที่รู้จักและไม่รู้จักเยอะมาก เราจึงคิดโปรแกรมที่จะมาทำให้มันง่ายขึ้น สำหรับคนที่จำไม่ได้หรือบางทีอาจลืมไป แต่มีโปรแกรมเรา จะไม่หลงลืมอีกแน่นอน
– Psuedo Code
– Flowchart
– Source Code

#include <stdio.h>

#include<conio.h>

void main(void) { int ch=1; float x1,y2; do { printf(“========MODE==============\n”);

printf(“1. FOOT -> Inches\n”); printf(“2. INCHES -> Meters\n”);

printf(“3. Meters -> Centimeters\n”);

printf(“4. Centitmeters -> Milimeters\n”);

printf(“5. Kilomenters- > Meters\n”);

printf(“0. ======>EXIT<============\n”);

printf(“Select MODE IS = : “);

scanf(“%d”,&ch); if(ch == 1) {

printf(“Input Value Foot\n”);

scanf(“%f”,&x1); y2=x1*12;

printf(” ===============>%.2f foot ==> %.2f inches \n”,x1,y2); x1=y2/12;

printf(” ===============>%.2f inches ==> %.2f foot \n\n”,y2,x1); }

if (ch ==2) { printf(“Input Value Inches\n”);

scanf(“%f”,&x1); y2=x1*39.3700787;

printf(” ===============>%.2f Inches ==> %.2f Meters \n”,x1,y2); x1=y2/39.3700787;

printf(” ===============>%.2f Meters ==> %.2f Inches \n\n”,y2,x1); }

if (ch==3) { printf(“Input Value Meters\n”);

scanf(“%f”,&x1); y2=x1/100; printf(” ===============>%.2f Meters ==> %.2f Centimeters \n”,x1,y2); x1=y2*100;

printf(” ===============>%.2f Centimeters ==> %.2f Meters \n\n”,y2,x1); } if(ch ==4) {

printf(“Input Value Centimeters\n”);

scanf(“%f”,&x1); y2=x1/10;

printf(” ===============>%.2f Centimeters ==> %.2f milimeters \n”,x1,y2); x1=y2*10;

printf(” ===============>%.2f milimeters ==> %.2f Centimeters \n\n”,y2,x1); }

if(ch ==5) {

printf(“Input Value Kilometers\n”);

scanf(“%f”,&x1); y2=x1/1000;

printf(” ===============>%.2f Kilometers ==> %.2f Meters \n”,x1,y2);

x1=y2*1000;

printf(” ===============>%.2f Meters ==> %.2f Kilometers \n\n”,y2,x1); } }

while (ch !=0); getch(); }
– Run PROGRAM -> รูป OUTPUT

11

รายชื่อสมาชิก

นายเรวัตร ยั่งยืน 1570900611

นายศักดิติ จอนกิ่ง 1570900629

นายชาคริต เคร่งธรรมกิจ  1570901411

Chakit crengtummakit
at GlurGeek.Com
ผมชื่อบองครับ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com