เดินซื้อของอย่างไรให้สามารถลดภาระในการถือของในจำนวนมาก ๆ

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงกระบวนการในการจัดการโดยใช้งาน Agile ในการจัดการ ซึ่งเจ้าของบทความได้ไปรับ Requirement จากลูกค้าซึ่งลูกค้าในที่นี้ก็คือเพื่อนของเจ้าของบทความเอง โดยลูกค้าต้องการให้เจ้าของบทความออกไปซื้อของตามรายการที่ลูกค้าต้องการ โดยให้เวลาออกไปซื้อของ 1 ชั่วโมง เมื่อเจ้าของบทความได้รับ Requirement มาแล้ว เจ้าของบทความได้จัดลำดับความสำคัญของงานโดยให้เหตุผลคือ จะเดินซื้อของอย่างไรให้เจ้าของบทความสามารถลดภาระในการถือของในจำนวนมาก ๆ และใช้ระยะทางและเวลาในการถือของจำนวนมาก ๆ นั้นได้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดภาระมากเวลาเดินไปซื้อของในแต่ละจุด โดยเจ้าของบทความจะเลือกซื้อของจากร้านที่ไกลที่สุดก่อนเป็นชิ้นแรกและเรียงลำดับจากไกลสุดมาใกล้โดยกำหนดให้งานที่มีความสำคัญมากที่สุดคือหมายเลข 1 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 1 และมีแผนที่ในการเดินทางในแต่ละจุดดังรูปที่ 2

กก

รูปที่ 1 ตารางจัดลำดับความสำคัญ

qq

รูปที่ 2 แผนที่ในการเดินทาง

โดยมีวีดีโอแสดงรายละเอียดดังนี้

 

Phongphat Wetchakarn
at GlurGeek.Com
กำลังเรียนอยู่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 4
งานอดิเรก เล่นเกม, ดูหนัง, ฟังเพลง, อ่านหนังสือโปรแกรม
อาชีพที่ชอบ นักลงทุน, โปรแกรมเมอร์ทางด้าน Network

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.