หุ่นยนต์ถังขยะอัจฉริยะ2

หุ่นยนต์ถังขยะอัจฉริยะ

แรงบันดาลใจ: เดี๋ยวนี้โลกสะดวกสบายขึ้นเรื่อยๆ เราบ้างทีแค่การเดินไปทิ้งขยะให้ลงถังเรายังขี้เกียจเลย ผมเลยมีแรงบันดาลใจที่จะสร้าง หุ่นยนต์ถังขยะอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น

สโลแกน: ถังขยะเพื่อตอบสนองความขี้เกียจ

Functions: รับขยะได้อัตโนมัติ เพียงแค่เราโยนขยะไปใกล้ๆ หุ่นยนต์จะทำการรับขยะเองอัตโนมัติ

อุปกรณ์ในการใช้ทำ: กระดาษแข็ง 2-3 แผ่น ไม้บรรทัด  กรรไกร  กาว

ISOMETRIC

isorobot

ORTHOGRAPHIC

robotorth

File ISO: DWG  PDF

File ORTHO: DWG  PDF

รูปตัวจริงเมื่อจัดทำเสร็จ

 13118836_10153735702584527_1611107721520669801_n

VDO การอธิบายเกี่ยวกับหุ่นยนต์

YouTube Preview Image

Saran Keawnang
at GlurGeek.Com
My name is Saran Keawnang. I'm a Computer Engineer

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com