สอนกดการเล่นท่าใน Fifaonline3

fifaonline3

 

YouTube Preview Image

 

Polchai Pitaksanonkul
at GlurGeek.Com
ชื่อ-สกุล: พลชัย พิทักษานนท์กุล
รหัสนักศึกษา:1570900231
เรียน: วิศวกรรมภาคคอมพิวเตอร์
ชื่อเล่น: ท๊อป
อายุ: 21
เกิด: วันจันทร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พศ.2538//คศ.1995
สัญชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ
Email : Polchai.pita@bumail.net

3 Comments

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com