สร้างภาพง่ายๆ ได้ด้วยภาษา C++

การ Printf ให้เป็นรูปหัวใจเป็นดังนี้

โดยมี โค๊ด ภาษา C++ ดังนี้

#include “stdafx.h”
#include <conio.h>
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
printf(“\n\n\n”);

printf(“\n ###### ######”);

printf(“\n ##***********# #**********##”);

printf(“\n ##*****************# #****************##”);

printf(“\n ##**********************# #*********************##”);

printf(“\n ##**********************************************##”);

printf(“\n ##*******************************************##”);

printf(“\n ##***************************************##”);

printf(“\n ##*********************************##”);

printf(“\n ##***************************## “);

printf(“\n ##***********************##”);

printf(“\n ##*******************##”);

printf(“\n ##***************##”);

printf(“\n ##***********##”);

printf(“\n ##*******##”);

printf(“\n ##****##”);

printf(“\n ##”);
printf(“\n Name : Sakdichot jonking”);

printf(“\n Nickname : Pond”);

printf(“\n Old : 24”);

printf(“\n Education: Bankkok university”);

printf(“\n Email : sumet_pond@hotmail.com”);

printf(“\n address : 12/372 bangkall bangplee Samut Prakan 10540”);

printf(“\n I link : drink”);
getch();

return 0;
}

ข้างล่างรูปหัวใจ คือการแนะนำตัวนะครับ

at GlurGeek.Com
สบายๆ ครับ ยิ้มให้ปัญหา ไม่หนี อย่ากลัว

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version