สร้างนวัตกรรมของคุณง่ายๆ ด้วยเสียง!! ผ่านทางบอร์ดคอนโทรลเลอร์ ด้วย Project TalkDuino !!

sdfs

Project TalkDuino – สร้างนวัตกรรมด้วยเสียงของคุณ

ถ้าพูดถึงบอร์ดคอนโทรลเลอร์ คงไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเรียนมาทางสายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนางานในด้านต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ใช้ในการศึกษาการทำงานและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ใช้เพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่อำนวย ความสะดวกต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นต้น

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยเสียง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์แต่กระบวนการทำงานค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยาก ส่งผลให้การพัฒนา งานทางด้านนี้ยังเป็นทางเลือกที่ไม่ขยายวงกว้างออกไปมากนัก

ด้วยเหตุนี้ ทางผู้เขียนจึงได้คิดพัฒนาต้นแบบโมดูลการสั่งงานอาดูโนด้วยเสียงผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น ที่ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนาต่อยอดผลงานของผู้สนใจ โดยผู้เขียนได้มีการออกแบบพัฒนาผลงานเป็น ต้นแบบโมดูลให้ครอบคลุมโมดูลพื้นฐานของอาดูโน เช่น โมดูลการสั่งงานมอเตอร์ด้วยเสียง โมดูลการสั่งงาน LED-RGB ด้วยเสียงและโมดูลการสั่งงานชุดรีเลย์ด้วยเสียง เป็นต้น

โดยทั้ง 3 โมดูล ดังกล่าวมาแล้ว จะสั่งงาน ผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลโมเดลของระบบรู้จำเสียง ที่ได้มีการวิจัย พัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับงานทางด้านการสั่งงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเสียงไว้แล้ว โดยการพัฒนาโมดูล การสั่งงานอาดูโนด้วยเสียงผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น (Development of Voice-Controlled Arduino Framework)

ซึ่งในอนาคตจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาชิ้นงาน และทางผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาต้นแบบโมดูลการสั่งงานอาดูโนด้วยเสียงผ่าน แอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น (Development of Voice-Controlled Arduino Framework) จะสามารถนำไป พัฒนาต่อยอดและเหมาะกับกลุ่มคนที่สนใจในการใช้เสียงควบคุมเพื่อพัฒนานวัตกรรรมใหม่ ๆ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ปัญหาความยากต่อพัฒนางานด้านการสั่งงานอาดูโนด้วยเสียง

2. เพื่อพัฒนาระบบการรู้จำเสียงพูดให้สามารถรับรู้เสียงพูดแบบหลายคน

3. เพื่อพัฒนาไลบรารีของระบบรู้จำเสียง ที่มีประสิทธิภาพและมีหน่วยความจำที่จำกัด

4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการรู้จำเสียงให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

5. เพื่อนำเอาไลบรารีของระบบรู้จำเสียงที่ได้สร้างขึ้นเอง มาพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น

6. เพื่อสร้างต้นแบบโมดูลการสั่งงานอาดูโนด้วยเสียงผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น

7. เพื่อความง่ายต่อการพัฒนาต่อยอดผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต

 

จากบทความข้างบนอาจจะยังเห็นภาพไม่ค่อยชัด ไปชม Infographic ภาพรวมของโปรเจคกันเลย!!

“Motion Infographic Demo For ‪#‎TalkDuino‬”

 

—————– ติดตามความคืบหน้าของโปรเจคเราได้ที่ ——————–

– Facebook: TalkDuino – https://www.facebook.com/TalkDuino-1040701409315310
– Website: www.TalkDuino.com

Chaiwat Luecha on sabfacebook
Chaiwat Luecha
at GlurGeek.Com
โต้ง ชัยวัฒน์ ลือชา กลางวันเป็นนักเขียนโปรแกรม (Programmer) กลางคืนเป็นนักอ่านและนักเขียน มีงานอดิเรกเป็นนักคิด และตอนนี้กำลังฝึกเป็นนักขีดเขียนชะตาชีวิตของตัวเอง

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.