มารู้จักการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Crystal กันเถอะ !!!

Alistair Cockburn ผู้คิดค้นการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Crystal

ที่มาของภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Alistair_Cockburn#/media/File:Alistair_Cockburn_(2007).jpg

Q : การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Crystal คืออะไร??

A : วิธีการพัฒนาแบบ Crystal เน้นที่การแบ่งแยกงานออกตามคุณลักษณะของตัวโครงงาน เช่นแบ่งตามขนาดของทีมงานพัฒนา หรือแบ่งตามความสำคัญของระบบและความสำคัญตามลำดับก่อนหลังของตัวโครงงาน โดยการแบ่งแยกเหล่านี้จะแยกออกเป็นสี ทุกแบบจะมีชื่อเรียกรวมกันว่า Crystal Family

ที่มาของภาพ : https://en.wikiversity.org/wiki/Crystal_Methods#/media/File:Crystal_Family_example.jpg

Q : แล้วทำไมต้องแบ่งเป็นสี ๆ หล่ะ

A : สาเหตุที่ต้องมีการแบ่งตามสีก็เพราะว่ามีการตระหนักถึงความต้องการรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละโครงงานไงหล่ะ ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Crystal นั้น

จะแบ่งความสำคัญออกเป็น6ความสำคัญ คือ

  1. ตัวบุคคล
  2. ปฏิสัมพันธ์
  3. ชุมชน
  4. ทักษะ
  5. ความสามารถพิเศษ
  6. การสื่อสาร

โดยการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Crystal จะเหมาะกับทีมที่มีนักพัฒนาประมาน 6-8 คน

 

 

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version