มาดูการใช้ for โดยมี if-else ทำเป็นรูปสวยๆกัน

ก่อนอื่นมาดูว่า For Loop  คืออะไร

Loop  คือ การทำงานที่วนกลับมาที่เดิม จนกว่าจะถึงจุดที่เรากำหนดไว้ โดยการจะวนลูปได้นั้นก็จำเป็นต้องมีคำสั่งที่ใช้ในการวนรูป เช่น คำสั่ง for คำสั่ง while คำสั่ง do while เป็นต้น

การใช้ Loop for

for(ค่าเริ่มต้น;เงื่อนไข;การเพิ่มค่า) {
ชุดคำสั่ง;
}

และมีคำสั่ง if, if-else ที่ต้องใช้ในการทำรูป

if, if-else คือ การกำหนดชุดคำสั่งโดยถ้าถูกจะใช้ if แล้วไปต่อ แต่ถ้าผิดจะใช้ else แล้ววนกลับในชุดคำสั่งเป็นต้น

ตัวอย่าง 1:ลองทำให้เป็นแบบนี้

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

เฉลย

int main ( ) {
int r, c; // r – row, c – column

for (r = 0; r < 5; r++) {
for (c = 0; c <= r; c++) {
printf(“*”);
}
printf(“\n”);
}
return 0;
}

ตัวอย่าง 2:ลองทำครับ

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

สุดท้ายต้องเอามารวมกันเพื่อให้ได้รูปที่ต้องการนะครับตัวอย่างที่ผมทำไปดูกันเลยครับ

12919580_512256868976414_1145804959_o

ผลรับมาดูโค๊ดที่ผมใช้กัน

#include <stdio.h>
main(){
int a,b;
for(a=0;a<10;a++){
for(b=9-a;b!=0;b–){
printf(” “);
}
for(b=0;b!=a;b++){
printf(“*”);
}
if(a==0)
printf(“*”);
else 
printf(“%d”,a);
for(b=a;b>0;b–){
printf(“*”);
}
printf(“\n”);
}
for(a=8;a>=0;a–){
for(b=9-a;b!=0;b–){
printf(” “);
}
for(b=0;b!=a;b++){
printf(“*”);
}
if(a==0)printf(“*”);
else printf(“%d”,a);
for(b=a;b>0;b–){
printf(“*”);
}
printf(“\n”);
}
printf(“\n\ninput anything and press ENTER to Exit..”);
scanf(“%d”);
return 0;
}

เสดแล้วครับ จากนั้นจะมีลูกเล่นการใช้สีให้สวยงามไม่ยากครับ

แค่ใส่

system(“color ตามด้วยสีที่ต้องการ”);

เช่น system(“color 9”);

ผลจะออกมาเป็นสีฟ้าดังรูปที่ผมทำ

ตัวเลขค่าสี สีที่ปรากฏ
0 (BLACK) ดำ
1 (BLUE) น้ำเงิน
2 (GREEN) เขียว
3 (CYAN) ฟ้า
4 (RED) แดง
5 (MAGENTA) ม่วง
6 (BROWN) น้ำตาล
7 (LIGHTGRAY) เทาสว่าง
8 (DARKGRAY) เทาดำ
9 (LIGHTBLUE) น้ำเงินสว่าง
10 (LIGHTGREEN) เขียวสว่าง
11 (LIGHTCYAN) ฟ้าสว่าง
12 (LIGHTRED) แดงสว่าง
13 (LIGHTMAGENTA) ม่วงสว่าง
14 (YELLOW) เหลือง
15 (WHITE) ขาว

 

Chakit crengtummakit
at GlurGeek.Com
ผมชื่อบองครับ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.