มาคำนวณผลฟุตบอลWorld cup แบบเด็กคอมด้วยภาษาซีกันดีกว่า

จับภาพหน้าจอ 2559-02-18 เวลา 20.39.11

เขียนโปรแกรม World Cup

ในการแข่งขันฟุตบอลโลก มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม การแข่งขันในรอบแรกจะแบ่งออกเป็ น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ทีมในแต่ละกลุ่มจะทําการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยในการแข่งขันแต่ละนัด ทีมที่ชนะจะได้3 คะแนน ทีมที่แพ้จะไม่ได้ คะแนน แต่ถ้าเสมอกันก็จะได้คะแนนทีมละ 1 คะแนน หลังจากแข่งขันจบ ทีมที่ได้อันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละกลุ่ม จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ซึ่งการจัดอันดับทีมในแต่ละกลุ่มจะพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี ้

1. ดูจากคะแนนที่ได้ ทีมใดได้คะแนนมากกว่าจะอยู่ในอันดับที่ดีกว่า

2. หากเกณฑ์ในข้อ1ยังเท่ากัน ให้ดูจากจํานวนประตูที่ยิงได้ลบด้วยจํานวนประตูที่ถูกยิง ทีมใดได้มากกว่าก็จะอยู่ใน

อันดับที่ดีกว่า

3. หากเกณฑ์ในข้อ2ยังเท่ากัน ดูจากจํานวนประตูที่ยิงได้ทีมใดได้มากกว่าก็จะอยู่ในอันดับที่ดีกว่าหลังจากที่คุณได้ดูการแข่งขันทุกคู่จนจบ คุณก็เกิดความสงสัยว่าแต่ละทีมได้คะแนนเท่าไรและได้อันดับเท่าไรในกลุ่ม

TASK

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับผลการแข่งขันของทีมในกลุ่มหนึ่งและคํานวณหาคะแนนและอันดับในกลุ่มของแต่ละทีม

INPUT

ใน 4 บรรทัดแรก บรรทัดที่ i (1 ≤ i ≤ 4)จะระบุชื่อทีมที่ iซึ่งเป็ นสตริงที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรือ

พิมพ์เล็กเท่านั้น (ไม่มีเว้นวรรค)และจะมีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ในบรรทัดที่5ถึงบรรทัดที่8จะระบุจํานวนเต็มบรรทัดละ 4 ตัว โดยจํานวนเต็มตัวที่ j (1 ≤ j ≤ 4) ในบรรทัดที่ i+4(1 ≤ i ≤ 4)

จะแสดงถึงจํานวนประตูที่ทีมที่ iยิงได้ในนัดที่แข่งขันกับทีมที่ jยกเว้นในกรณีที่ i = jจํานวนเต็มดังกล่าวจะมีค่าเป็ นศูนย์เสมอ

OUTPUT

มี 4 บรรทัด โดยในบรรทัดที่ i (1 ≤ i ≤ 4) แสดงชื่อทีมที่ได้อันดับที่ i ของกลุ่ม ตามด้วยคะแนนของทีมดังกล่าว

การให้คะแนน

40% ของข้อมูลทดสอบ จะไม่มีสองทีมใดที่ได้คะแนนเท่ากันเลย

ตัวอย่างข้อมูลนําเข้า                                                       ตัวอย่างข้อมูลส่งออก

 

Germany                                                                                       Germany6

Serbia                                                                                              Ghana4

Australia                                                                                        Australia4

Ghana                                                                                              Serbia3

004 1

101 0

020 1

011 0

Advance (Extra POINT)

– แสดงผลถูกได้รับ EXTRA POINT

 

จับภาพหน้าจอ 2559-02-17 เวลา 19.19.24
สุ2

หน้าตา code ของการคำนวณผลฟุตบอล worldcup

code1 code2 code3

     นี่คือหน้าตา output ที่เราได้ แค่นี้เราก็จะคำนวณผลแพ้ชนะได้แล้ว

 

output

สามารถดูโฟลวชาร์ทได้ตรงนี้นะคะ

สามารถดาวน์โหลดลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://drive.google.com/file/d/0B9M1hKIh0e7nME1mekRRN2R6T00/view?usp=sharing

ลิ้งค์นำเสนอค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=MZKh_zFcHfk

visual-studio

 

 

นำเสนอโดย

นายทศพล               บัวคำป้อ 1570900249

นางสาววรณัน         รักสนิท  1570900769

นางสาวรัชณีวรรณ  กอวิรัตน์ 1570901288

Woranan Ruksanit
at GlurGeek.Com
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com