ตั้งสายเบส ไม่ยากอย่างที่คิด !!!

การนำวิชา Software Engineering มาใช้ในชีวิตประจำวันของผมคือ

การตั้งสายเบสให้เพื่อนๆ หรือน้องๆ หรือใครก็ตามที่พึ่งหัดเล่นเบส

ซึ่งการตั้งสายเบสนั้น ผู้ที่พึ่งหัดเล่นใหม่ๆ อาจจะยังไม่ทราบวิธีการตั้งสายเบส

หรือยังไม่รู้ว่าใช้อุปกรณ์อะไรในการตั้งสายเบส …

YouTube Preview Image

Warakorn Sohkan
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.