ช่วยคุณเก่งหารถคลาสสิค

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน”

หลังจากได้รับหัวข้อ เราก็ได้มาทำการคิดว่า ในชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ่อย แล้วก็นึกได้ว่าทำรายการในEgghead Studio แล้วก็ประจ่าง จึงเกิดมาเป็นวิดีโอนี้ครับ

คลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปการแสดงการรับ Requirement จากลูกค้า รับชมคลิปข้างล่างนี้เลยครับ

Phanomporn Rodknumdee
at GlurGeek.Com
นายพนมพร รอดคำดี
Egghead Studio

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.