จะดีกว่าไหม ? หากอยู่ไกลสวิตช์ไฟก็สามารถเปิดไฟได้

จะดีกว่าไหม ? หากอยู่ไกลสวิตช์ไฟก็สามารถเปิดไฟได้

บทความนี้เราจะมากล่าวถึงเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อนำมา “อำนวยความสะดวก”

ในปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขที่สามารถตอบสนองต่อความสะดวกสบายของมนุษย์เป็นหลัก เป็นสังคมที่ระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากที่สุด ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ถูกคิดค้น พัฒนา และเพิ่มศักยภาพที่จะตอบสนองต่อการใช้ชีวิตให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย

แต่ในบางกรณีก็ยังถูกจำกัดวงการใช้งานเพียงเพื่อคนบางกลุ่มเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการระดมความคิดที่จะสร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม และพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งเล็กๆแต่จะสามารถครอบคลุมไปยังผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความสะดวก ปลอดภัย และการใช้งานที่ง่าย ส่งผลให้เกิดเป็นโครงงาน

“อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง ผ่าน Android Application”

SE58AS1

หลังจากที่ได้บอกให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงงานนี้กันแล้ว ลำดับถัดไปจะอธิบายการทำงานของโครงงานชิ้นนี้ให้ฟังกันอย่างง่าย ๆ ลองอ่านกันดูนะครับ ^^

โครงงาน “อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง ผ่าน Android Application” จะทำให้เราสามารถสั่งเปิดหรือปิดไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เพียงแค่เข้า Application และพูดลงไปเท่านั้น !

1

โดยโครงงานนี้จะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้อยู่ 4 ส่วน คือ

  • Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android (สำหรับใช้สั่งการ)

samsung-galaxy-s6-edge-4

  • Raspberry Pi

Pi2ModB1GB_-comp

  • แพคเกจสำหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า (ด้านนึงสำหรับเสียบเข้ากับไฟบ้าน อีกด้านนึงสำหรับนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการสั่งการมาเสียบ)

12746094_984408251608994_657423954_n

กราบขออภัยเกี่ยวกับเรื่องรูปลักษณ์ของแพคเกจ เนื่องจากตัวนี้เป็นตัวต้นแบบครับ

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการสั่งการ (ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นโคมไฟนะครับ)

DIY-lamp2

โดยการใช้งาน ในที่นี้จะอธิบายแบบง่าย ๆ นะครับ เพื่อทุกคนจะได้ทำความเข้าใจได้ตรงกัน

การใช้งานโครงงานนี้คือ อย่างแรกเราต้องนำ Raspberry Pi ต่อเข้ากับ modem router เนื่องจากโครงงานนี้เราพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในที่พักอาศัย ดังนั้นระยะที่เราจะสั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นั้น จึงจำกัดอยู่แค่ในระยะของสัญญาณ Wi-Fi ครับ

ถัดมา คือการนำเอาแพคเกจไปเสียบไว้กับปลั๊กไฟบ้าน แล้วนำอุปกรณ์ที่เราต้องการสั่งการมาเสียบเข้ากับแพคเกจอีกที

ถัดมา คือการลง Application สำหรับสั่งการลงใน Smartphone

จากนั้นเมื่อกดเข้า Application จะต้องทำการ register และ login

login

เมื่อทำการ login เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราก็สามารถสั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราได้แล้วครับ !

start

หลักการใช้งานของโครงงานนี้ก็มีเพียงง่าย ๆ เท่านี้ครับ ทางทีมงานผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะสามารถอำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านที่สนใจได้ และทางทีมงานจะพยายามพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และทำให้สะดวกต่อการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ

ขอขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมผลงานของพวกเราครับ

บทความนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชา โปรเจควิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รายชื่อทีมงานผู้พัฒนา
นายชโยดม  ชื่นกมล               ID : 1550900169    ปี 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส.ศศิชา    สมบัตินิมิตร         ID : 1550900334    ปี 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายสิระ        สิรปวเรศ             ID : 1550901225    ปี 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายพนมพร  รอดคำดี              ID : 1550901860    ปี 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Sasicha Sombatnimit on sabfacebook
Sasicha Sombatnimit
at GlurGeek.Com
-- SASICHA™ --
ID : 1550900334
Computer Engineering :: π School of Engineering Ω
-- Bangkok University --
AP#146 BUEN#20

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.