การเขียนโปรแกรมเรียงลําดับตัวอักษร

 

555578

เขียนโปรแกรม C++ หาค่า เขียนโปรแกรมเรียงลําดับตัวอักษร โดยกําหนดให้รับค่าจํานวนตัวอักษรกี่ค่าก็ได้ โดยสามารถ

ทํางานตามโหมดที่กําหนด พร้อมทั ้งสามารถเช็ค error ได้เมื่อให้ INPUT ไม่ถูกต้อง

  • โหมด 1 : เรียงจาก a – z (ไม่ว่าจะพิมพ์ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก)
  • โหมด 2 : เรียงจาก z –a (ไม่ว่าจะพิมพ์ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก)

╔  (Extra POINT)╖

– สามารถนับจํานวนได้ว่าพิมพ์มากี่ตัว

– สามารถแสดงค่าตําแหน่งของตัวอักษรที่ต้องการได้

input

เริ่มต้นจากการรับค่า กำหนดให้เมื่อ เราพิมพ์ A ค่าที่แสดง จะ เรียงจาก a-z หรือคือ Mode ที่ 1

แต่เมื่อพิมพ์ D ค่าที่จะแสดงคือ z-a หรือคือ Mode ที่ 2

output

หลังจากการทีเราสร้างโปรแกรมมา หน้าจอจะแสดงให้เลือก mode คือ modeที่1 หรือ mode ที่2

เมื่อเราเลือกได้ ผลออกมาจะเป็นตัวอักษรที่เราต้องการ ต่อมา เราจะทราบว่า ตัวอักษรที่เราต้องการอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไร และมีกี่จำนวน

 

 

•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·• Psuedo Code•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·• 

99999

888888

 

หน้าจอแสดงผลเมื่อเรา พิมพ์โค๊ด

877

878

หน้าจอที่แสดงผล

output

output1

•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•   ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้   •·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•

สนใจสามารถเข้าไปดูได้

                        https://drive.google.com/file/d/0B936edmtX3XcRFFiallCeVdaVmM/view?usp=sharing

you

นางสาว ศิริพร จตุรภุช 1570900728

นางสาว รสรินทร์ พานิชวงศ์ 1570901098

นายพีระณัฐ อภิโชติเจริญศิริ 1570900595

siriporn JAturapuch
at GlurGeek.Com
สวัสดีค่ะ ตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ GLURGEEK
หน้าเพจนี้เป็นอีกหนึ่ง Member
แนะนำตัว
ชื่อ ศิริพร จตุรภุช
ชื่อเล่น พริ้ม (ฟรุ้งฟริ้ง) เพรา
เชียร์หน้ากากนักร้องคือ หน้ากากแอปเปิ้ลที่เฉลย ออกมาเป็น โอ๊ต ปราโมช

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com