การเขียนโปรแกรมเรียงลําดับตัวอักษร

 

555578

เขียนโปรแกรม C++ หาค่า เขียนโปรแกรมเรียงลําดับตัวอักษร โดยกําหนดให้รับค่าจํานวนตัวอักษรกี่ค่าก็ได้ โดยสามารถ

ทํางานตามโหมดที่กําหนด พร้อมทั ้งสามารถเช็ค error ได้เมื่อให้ INPUT ไม่ถูกต้อง

  • โหมด 1 : เรียงจาก a – z (ไม่ว่าจะพิมพ์ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก)
  • โหมด 2 : เรียงจาก z –a (ไม่ว่าจะพิมพ์ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก)

╔  (Extra POINT)╖

– สามารถนับจํานวนได้ว่าพิมพ์มากี่ตัว

– สามารถแสดงค่าตําแหน่งของตัวอักษรที่ต้องการได้

input

เริ่มต้นจากการรับค่า กำหนดให้เมื่อ เราพิมพ์ A ค่าที่แสดง จะ เรียงจาก a-z หรือคือ Mode ที่ 1

แต่เมื่อพิมพ์ D ค่าที่จะแสดงคือ z-a หรือคือ Mode ที่ 2

output

หลังจากการทีเราสร้างโปรแกรมมา หน้าจอจะแสดงให้เลือก mode คือ modeที่1 หรือ mode ที่2

เมื่อเราเลือกได้ ผลออกมาจะเป็นตัวอักษรที่เราต้องการ ต่อมา เราจะทราบว่า ตัวอักษรที่เราต้องการอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไร และมีกี่จำนวน

 

 

•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·• Psuedo Code•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·• 

99999

888888

 

หน้าจอแสดงผลเมื่อเรา พิมพ์โค๊ด

877

878

หน้าจอที่แสดงผล

output

output1

•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•   ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้   •·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•

สนใจสามารถเข้าไปดูได้

                        https://drive.google.com/file/d/0B936edmtX3XcRFFiallCeVdaVmM/view?usp=sharing

you

นางสาว ศิริพร จตุรภุช 1570900728

นางสาว รสรินทร์ พานิชวงศ์ 1570901098

นายพีระณัฐ อภิโชติเจริญศิริ 1570900595

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
siriporn JAturapuch
at GlurGeek.Com
สวัสดีค่ะ ตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ GLURGEEK
หน้าเพจนี้เป็นอีกหนึ่ง Member
แนะนำตัว
ชื่อ ศิริพร จตุรภุช
ชื่อเล่น พริ้ม (ฟรุ้งฟริ้ง) เพรา
เชียร์หน้ากากนักร้องคือ หน้ากากแอปเปิ้ลที่เฉลย ออกมาเป็น โอ๊ต ปราโมช

Leave a Reply