การหาพื้นที่โดยโปรเเกรมสำเร็จรูปพื้นที่

Asssss

สวัสดีครับ หลายๆคนอาจจะคิดว่าการหาพื้นที่ในเรขาคณิตเป็นเรื่องที่ยาก แต่วันนี้เราจะมาทำมันให้ง่ายลงโดยการ เขียนโปรเเกรมที่สามารถหาพื้นที่รูปเรขาคณิตต่างๆ เดียวเราไปดูกันเลยว่า มีรูปแบบไหนที่โปรเเกรมตัวนี้สามารถหาได้บ้าง ไปดูกันเลยครับ 🙂

สำหรับโปรเเกรมตัวนี้ สามารถหาได้ทั้งหมด  แบบ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. พื้นที่สามเหลี่ยม  [ Area of Triangle ]
  2. พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า [ Area of Equilateral Triangle ]
  3. พื้นที่สีเหลี่ยมด้านเท่า [ Area of Square ]
  4. พื้นที่สีเหลี่ยมผืนผ้า [ Area of Rectangle ]
  5. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [ Area of Trapazoid ]
  6. พื้นที่ของวงกลม[ Area of Circle ]
  7. เส้นรอบวงของวงกลม[ Perimeter of Circle ]
  8. ปริมาตรของ ลูกบาศก์ [ Volume of CUBE ]
  9. ปริมาตรของทรงกลม [ Volume of Sphere ]
  10. ปริมาตรของทรงกระบอก [ Volume of Cylinder ]

สำหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเพียงเราใส่ค่า ที่โจษให้มา [ เช่น ความสูง ความยาว เป็นต้น ] เพียงเท่านี้โปรเเกรมก็จะคิดค่าต่างๆให้เราทันที่

 

รูปตัวอย่างของโปรเเกรมและการทำงาน ดูได้จาก คลิปนี้เลยครับ : https://www.youtube.com/watch?v=ui_GyA0rQ_M&feature=youtu.be

เเละหากเพื่อนๆคนไหนสนใจ จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน หรือ โค๊ตของโปรเเกรม สามารถดูได้ตามด้านล่างเลยนะครับ

1. FLOW CHART ของโปรเเกรม

12714299_1697983077128512_481959136_n

 

2. โค๊ตของโปรเเกรม

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

#ifdef _MSC_VER
#define getch() _getch()
#endif

#define _USE_MATH_DEFINES
#define M_PI 3.14159265358979323846 /* pi */

#ifdef WINDOWS
system(“cls”);
#endif

int main()
{
cout << “Menu \n 1.Triangles Area \n 2.Equilateral Triangle Area \n 3.Square Area \n 4.Rectangle Area \n 5.Trapezoid Area \n 6.Circle Area \n 7.Perimeter Circle \n 8.Cube Volume \n 9.Sphere Volume \n 0.Cylinder Volume\n\n”;
float X, B, H, S, L, W, T, R, ANS;

while (true)
{
X = getch();
if (X>57 || X<48)
{
cout << “Please Select Only 0-9\n”;
}
else
{
break;
}
}

if (X == 49) //1
{
system(“cls”);
cout << “Triangles Area = 1 / 2 * Base * High \n”;
cout << “Enter Base: “;
cin >> B; //Base
cout << “Enter High: “;
cin >> H; //High
ANS = 0.5 * B * H;
}

if (X == 50) //2
{
system(“cls”);
cout << “Equilateral Triangle Area = [Root (3 / 4)] * (Side ^ 2) \n”;
cout << “Enter Side : “;
cin >> S; //Side
ANS = (sqrt(0.75)) * pow(S, 2);
}

if (X == 51) //3
{
system(“cls”);
cout << “Square Area = Side * Side \n”;
cout << “Enter Side : “;
cin >> S; // Side
ANS = S * S;
}

if (X == 52) //4
{
system(“cls”);
cout << “Rectangle Area = Length * Width \n”;
cout << “Enter Length: “;
cin >> L; // Length
cout << “Enter Width: “;
cin >> W; // Width
ANS = L * W;
}

if (X == 53) //5
{
system(“cls”);
cout << “Trapezoid Area = [(BASE+TOP) / 2] * Height \n”;
cout << “Enter Base: “;
cin >> B; // Base
cout << “Enter TOP : “;
cin >> T; // TOP
cout << “Enter Height : “;
cin >> H; // Height
ANS = ((B + T) / 2) * H;
}

if (X == 54) //6
{
system(“cls”);
cout << “Circle Area = 2 * PI * Radian \n”;
cout << “Enter Radian : “;
cin >> R; // Radian
ANS = M_PI * pow(R, 2);
}

if (X == 55) //7
{
system(“cls”);
cout << “Perimeter Circle = 2 * PI * Radian \n”;
cout << “Enter Radian : “;
cin >> R; // Radian
ANS = 2 * M_PI * R;
}

if (X == 56) //8
{
system(“cls”);
cout << “Cube Volume = Length * Width * Height \n”;
cout << “Enter Side : “;
cin >> L; // Length
cin >> W; // Width
cin >> H; // Height
ANS = L * W * H;
}

if (X == 57) //9
{
system(“cls”);
cout << “Sphere Volume = (4 / 3) * PI * (Radian ^ 3 ) \n”;
cout << “Enter Radian : “;
cin >> R; // Radian
ANS = (1.33333333333) * M_PI * pow(R, 3);
}

if (X == 48) //0
{
system(“cls”);
cout << “Cylinder Volume = PI * (Radian ^ 2) * Height \n”;
cout << “Enter Radian : “;
cin >> R; // Radian
cout << “Enter Height : “;
cin >> H; // Height
ANS = M_PI * pow(R, 2) * H;
}
cout << “ANS = “;
cout << ANS;
cout << “\n”;
system(“pause”);
return 0;
}

 

หวังว่าโปรเเกรมตัวนี้อาจจะช่วยให้ใครหลายๆคนเห็นเเนวทางการทำงาน เเละ หาพื้นที่รูปทรงต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับ ขอบคุณครับบ

Thanaphop Visupathomvong
at GlurGeek.Com
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 2

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.