การพัฒนาระบบ SDLC กับชีวิตประจำวัน

ScreenHunter_07 Apr. 17 22.12

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน”

หลังจากได้รับหัวข้อมา ทางผู้เขียนจึงได้นำหลักพัฒนาซอฟแวร์(SDLC) มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เขียน คือการพัฒนาเกี่ยวกับ Android Application ซึ่งจะทำให้ผู้เขียนทำงานดีขึ้น อย่างไร? ไปชมคลิปกันเลยครับ 😀

 

SDLC คือ อะไร?

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือนำระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย

– การทำความเข้าใจกับปัญหา

– การรวบรวมข้อมูลn

– การวิเคราะห์ระบบ

– การออกแบบระบบ

– การพัฒนาระบบ และ จัดทำเอกสาร

– การทดสอบและบำรุงรักษาระบบ

– การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ

 

00

ภาพแสดงการพัฒนาของระบบ SDLC

—————————————————————————————————————————————–

คลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปอธิบายโดยคร่าวเกี่ยวกับการใช้ระบบ SDLC มาพัฒนาเพื่อให้งานประความสำเร็จยิ่งขึ้น!!

 

 

 

 

 

 

 

Chaiwat Luecha on sabfacebook
Chaiwat Luecha
at GlurGeek.Com
โต้ง ชัยวัฒน์ ลือชา กลางวันเป็นนักเขียนโปรแกรม (Programmer) กลางคืนเป็นนักอ่านและนักเขียน มีงานอดิเรกเป็นนักคิด และตอนนี้กำลังฝึกเป็นนักขีดเขียนชะตาชีวิตของตัวเอง

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.