เดินซื้อของอย่างไรให้สามารถลดภาระในการถือของในจำนวนมาก ๆ

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงกระบวนการในการจัดการโดยใช้งาน Agile ในการจัดการ ซึ่งเจ้าของบทความได้ไปรับ Requirement จากลูกค้าซึ่งลูกค้าในที่นี้ก็คือเพื่อนของเจ้าของบทความเอง โดยลูกค้าต้องการให้เจ้าของบทความออกไปซื้อของตามรายการที่ลูกค้าต้องการ โดยให้เวลาออกไปซื้อของ 1

Continue reading »