KANBAN อ่านว่า กัมบัง

KANBAN  เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบ JIT ( Just In Time ) มาจากวิศวกรของโตโยตา ซึ่งไปดูงานในอเมริกาในราวปี 1940 โดยไปซื้อของในร้านขายของชำเล็กๆแห่งหนึ่ง สังเกตุเห็นว่า

Continue reading »

มาทำความรู้จัก Rapid Application Development (RAD) กันว่าคืออะไร

Rapid Application Development (RAD) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของ Structured Design ด้วยการพัฒนาระบบให้มีขั้นตอนการทำงานที่รวบรัดมากขึ้น ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ

Continue reading »

Prototyping Model

Prototyping model คืออะไร?    การสร้างต้นแบบ เป็นพัฒนาการที่รวดเร็วและเป็นการทดสอบการทำงานของแบบจำลอง (Model) หรือต้นแบบของระบบงานใหม่ ในการโต้ตอบและกระบวนการทำซ้ำประโยคคำสั่งในโปรแกรมที่เรียกว่า การวนรอบ

Continue reading »