[Tableau Project for Statistics] รายได้เฉลี่ย และค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนไทย ปีค.ศ. 2006 – 2016

วันนี้เราจะมาแสดงรายได้เฉลี่ย และค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนโดยใช้โปรแกรม Tableau  ข้อมูลที่ใช้ >> Table ในไฟล์จะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ปี ภาค

Continue reading »

[Tableau Project for Statistics] วิเคราะห์และสร้างภาพพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย ปี 2556 – 2560 ด้วยโปรแกรม Tableau

ป่าไม้ถูกทำลายไปจำนวนมาก จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกรวมทั้งความสมดุลในแง่อื่นด้วย ดังนั้น การฟื้นฟูสภาพป่าไม้จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งมีแนวทางในการกำหนดแนวนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ ดังนี้ 1. นโยบายด้านการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

Continue reading »

[Tableau Project for Statistics] การจราจรและอุบัติเหตุทางบกในปี 2541-2553 โดยใช้ Tableau เป็นเครื่องมือช่วยดูสถิติ

ปัจจัยหลักที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุ สภาพร่างกายไม่พร้อมในขณะขับรถ       เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะอยู่ที่ตัวผู้ขับขี่โดยตรง การพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายอ่อนล้า  ทำให้สมองล้าช้า

Continue reading »

[Tableau Project for Statistics] สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ.2551 – พ.ศ.2557 จำแนกตามโรงพยาบาล วิเคราะห์โดยใช้ Tableau

สงกรานต์เป็นเทศกาลหนึ่งที่คนไทยสืบทอดมาแต่โบราณเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ สังคมไทยสมัยใหม่เกิด

Continue reading »