การบ้าน การแก้โจทปัญหา การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ ผลการแปลงลาปลาซ และการหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน

นาย เสฏฐนันท์   จันทศาสตร์  1570900207 การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ ผลการแปลงลาปลาซ การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน

Continue reading »

ทำโจทย์ ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM,การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD, การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์ LAGRANGE INTERPOLATION

ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์ LAGRANGE INTERPOLATION

Continue reading »

ตะลุยโจทย์ IE221 Engineering Mathematics (ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM_การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD_การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ GAUSS ELIMINATION)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   1.การทำโจทย์เรื่องผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM   1.1จากโจทย์นำมาลดรูปสมการ 1.2 เปลี่ยนจากการใช้

Continue reading »