การพัฒนาระบบ SDLC กับชีวิตประจำวัน

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” หลังจากได้รับหัวข้อมา ทางผู้เขียนจึงได้นำหลักพัฒนาซอฟแวร์(SDLC) มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เขียน คือการพัฒนาเกี่ยวกับ

Continue reading »

Requirement จากเพื่อนคิว

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” หลังจากได้รับหัวข้อ เราก็ได้มาทำการคิดว่า ในชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ่อย แล้วก็นึกได้ว่าทำรายการใน

Continue reading »

Software Process กับการทำขนมถ้วย

Software Process Software Process หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และSoftwareที่ดีย่อมสามารถปฏิบัติซ้ำ

Continue reading »

Requirement คือ ตกแต่งหน้านิยายให้เค้าหน่อยยย >,<

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” หลังจากได้รับหัวข้อ เราก็ได้มาทำการคิดว่า ‘เอ ?

Continue reading »

วิธีทำ Printf ธรรมดา แต่ไม่ให้มันธรรมดา ครับ ผม !!!!

คำสั่ง printf()            คำสั่ง printf ถือว่าเป็นคำสั่งพื้นฐานที่สุดในการแสดงผลข้อมูลทุกชนิดออกทางหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม( int ) , ทศนิยม

Continue reading »

Aj. NesT สอน Calculus I (แคลคูลัส 1) ขั้นเทพ – วิชาที่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันทรานเซนเดลทัล

Continue reading »

Pre-Calculus (Basic Mathematics) – คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแคลคูลัส

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง Exponents and Exponential Function (เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล) Logarithmic Functions (ฟังก์ชันลอการิทึม) Fractions (การบวก

Continue reading »

Computer Programming (JAVA Language) Course – มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA กันเถอะ

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Computer Programming (C/C++ Languages) Courses – ฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ อย่างรู้ซึ้ง

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

การหาพื้นที่โดยโปรเเกรมสำเร็จรูปพื้นที่

สวัสดีครับ หลายๆคนอาจจะคิดว่าการหาพื้นที่ในเรขาคณิตเป็นเรื่องที่ยาก แต่วันนี้เราจะมาทำมันให้ง่ายลงโดยการ เขียนโปรเเกรมที่สามารถหาพื้นที่รูปเรขาคณิตต่างๆ เดียวเราไปดูกันเลยว่า มีรูปแบบไหนที่โปรเเกรมตัวนี้สามารถหาได้บ้าง ไปดูกันเลยครับ 🙂 สำหรับโปรเเกรมตัวนี้

Continue reading »

รีวิว Try2Hack ทดสอบฝีมือการ Hack

สวัสดีครับ บทความนี้เราจะมา กล่าวถึงการรีวิวเว็บ www.try2hack.siamdev.net ซึ่งเป็นเว็บที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ทดสอบฝีมือผู้ที่อยากเป็น Hacker สำหรับการ Review ครั้งนี้ จะโชว์การ

Continue reading »