แนะนำการออกสร้างแบบแม่เหล็กรูปตัว U ด้วย AutoCAD

แรงแม่เหล็ก เป็นแรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากแท่งแม่เหล็ก แม่เหล็กสามารถดูดวัตถุบางชนิดได้ วัตถุที่แม่เหล็กดูดนั้น ต้องเป็นวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก หรือวัตถุที่มีสมบัติคล้ายแม่เหล็ก หรือ ที่เรียกว่า สื่อ

Continue reading »

การบ้าน การแก้โจทปัญหา การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ ผลการแปลงลาปลาซ และการหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน

นาย เสฏฐนันท์   จันทศาสตร์  1570900207 การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ ผลการแปลงลาปลาซ การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน

Continue reading »