DATA MINING คืออะไร อยากรู้ต้องอ่าน

Data Mining (เหมืองข้อมูล ) คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทำเหมืองข้อมูลได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล

Continue reading »

What is OTP? One Time Password คืออะไร

OTP หรือ One Time Password คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบของเราสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก ที่ระบบจะส่งไปยัง

Continue reading »

WordPress Contents Management System หรือ CMS คืออะไร

WordPress – คือ ( Contents Management System หรือ CMS) หรือแทนที่เราจะดาวโหลดโปรแกรมมาทำการสร้างและออกแบบเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่างเช่น Macromedia Dreamwaver  แต่ CMS นั้นถูกสร้างมาเพื่อใช้งานบนอินเตอร์เน็ตโดยตรง หมายความว่าเมื่อคุณจะใช้งานโปรแกรมนี้ คุณก็สามารถใช้ได้ทันทีผ่านอินเตอร์เน็ต เพียงแค่คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการของ

Continue reading »

Software Testing มาทดสอบ java GUI ง่าย ๆ กับโปรแกรม Marathon

Software Testing มันคือโปรแกรม ที่เอาไว้ทดสอบการทำงานของโปรแกรมอื่นๆ ทั้งทดสอบความเร็ว ทดสอบความถูกต้อง และทดสอบความสามารถอื่นๆ แล้วแต่ที่เราต้องการ เพราะในบางครั้ง

Continue reading »

Software Process Model คืออะไร สำคัญอย่างไร

Software Process Model หรือ แบบจำลองกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ คือ รูปแบบและขบวนการที่ซอฟต์แวร์ จะผลิต ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทุกๆซอฟต์แวร์ ต้องถูกว่างแผนการพัฒนาเอาไว้

Continue reading »

Value-driven design (VDD) เป็นกลยุทธ์ด้านวิศวกรรมระบบที่อิงกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ

Value-driven design (VDD) เป็นกลยุทธ์ด้านวิศวกรรมระบบที่อิงกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบได้ Value-driven design คือการพัฒนาโดยสถาบันการบินและอวกาศอเมริกันโดยผ่านโครงการของรัฐบาลอุตสาหกรรมและตัวแทนด้านการศึกษา หน่วยงานวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันนี้เรียกว่า Value centric

Continue reading »

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ

Database คืออะไร Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย

Continue reading »

Maven เครื่องมือการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์

Maven คืออะไร Maven เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เอาง่ายๆก็เอาไว้จัดการ library ที่ใช้กับโปรเจคอันใหญ่โตมโหฬารของเรา ซึ่งเจ้า maven

Continue reading »