สร้างเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ

บทนำ                เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ จะช่วยให้ไม่ต้องกังวงเกี่ยวกับปัญหานี้อีกต่อไป เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติจะคอยให้อาหารสัตว์เลี้ยงของท่าน โดยที่ท่านสามารถตั้งเวลาให้อาหารเองได้ เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติไม่ได้เหมาะกับเจ้าของที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านอย่างเดียวเท่านั้น เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติยังช่วยควบคุมระเบียบวินัยในการกินอาหารของสัตว์ อีกทั้งยังสามารถควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ

Continue reading »

สร้างเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำคุณค่าที่เราคู่ควรด้วย Arduino

1.) บทนำ ” น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เราจำเป็นต้อง บริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา โดยทั่วไปแล้วคนเราอาจขาดน้ำได้ประมาณ 3-5

Continue reading »

ประดิษฐ์หุ่นยนต์ส่งเอกสารด้วย Arduino

  รถส่งเอกสาร บทนำ ในปัจจุบันงานออฟฟิศหรือสำนักงานเป็นงานที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเนื่องจากสามารถรองรับงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น งานฝ่ายบัญชี งานฝ่ายบริหาร งานฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฝ่ายบุคคลตลอดจนงานฝ่ายโลจิสติก และเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้คนที่ทำงานในออฟฟิศนั้นต่างต้องเผชิญกับกองเอกสารมากมายที่ต้องจัดการภายในหนึ่งวัน

Continue reading »

โดรนตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศด้วย Arduino

โดรนตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศด้วย Arduino ความเป็นมาของโครงการ ปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองเป็นพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าท้องฟ้าสีหม่นในยามเช้าแผ่ปกคลุมไปด้วยหมอกควัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว นั่นคือ มลพิษทางอากาศที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM

Continue reading »

นาฬิกาตรวจจับชีพจร Arduino NodeMCU

1. บทนำ ปัจจุบันการใช้ชีวิตของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทุกๆอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการแข่งกับเวลาทำให้คุณภาพของชีวิตต่ำลงอย่างมากทั้งเวลานอนและอาหารในแต่ละมื้อ ด้วยเวลาที่น้อยลงจึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมารับประทานอาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหาร fast-food เป็นส่วนมาก ส่งผลให้สุขภาพแย่ลงไปในทุกๆวัน

Continue reading »

[Arduino Project] ประดิษฐ์ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา Smart Blind Stick

โครงการไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา Smart Blind Stick 1. ความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตาอยุ่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกทางด้านการเดินทาง โครงการนี้จึงให้ความสำคัญ แก่ผู้พิการทางสายตาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Continue reading »

[Chatbot] ไม่รู้ว่าจะฟังเพลงไรดีให้ถาม Music Bot

ที่มาคืออารมณ์อยากฟังเพลงขึ้นมา แล้วไม่รู้ว่าอยากฟังเพลงอะไร เบื่ออยากฟังเพลงไม่รู้จะฟังอะไรดี เลยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง Chatbot ที่สามารถแนะนำเพลง แนวเพลง หรือลิสต์เพลงได้ Concept

Continue reading »