[Data Science] Tableau Project รวมข้อมูลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก Olympics

[Data Science] Data Visualization with Tableau Software รวมข้อมูลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก Olympics

สวัสดีครับ

เราจะมาใช้โปรแกรม Tableau ในการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อสร้างกราฟหรือแผนภูมิเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้ในชุดข้อมูล ในที่นี้ผมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับช่วงอายุของนักกีฬาโอลิมปิก ว่าช่วงไหนมีมากที่สุด ครับ

  1. เรานำชุดข้อมูลที่ได้เป็นแบบ Excel ไปใส่ในโปรแกรม Tableau

2. กดเข้าไปที่ Sheet 1

3.เรานำข้อมูลของอายุ (Age) ไปใส่ใน  Rows โดยการลากไปวางได้เลยครับ

4.นำข้อมูล Number of Records ไปวางใน Columns

จากรูปที่ได้เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ช่วงอายุที่ผู้คนลงเล่นกีฬาโอลิมปิกมากที่สุดคือ 23 – 24 ปี

โอเคครับ ต่อมาเราจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับนักกีฬาชาย ส่วนใหญ่และส่วนน้อยว่าลงแข่งกีฬาอะไรกันบ้างนะครับ

  1. เรานำข้อมูล Sex ไปไว้ใน Marks ก่อนครับ

2.นำข้อมูล Sport ไปวางใน Columns และ Number of Records ไปวางที่ Rows

3.ในที่นี้เราต้องการรู้แค่ของผู้ชาย จึงทำการ Exclude ผู้หญิงเอาไป

เลือกการโชว์ข้อมูลเป็นแบบ Entire View เพื่อดูภาพรวมทั้งหมด

สรุป ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นักกีฬาชายส่วนมากลงแข่งกีฬาประเภท Athletics มากที่สุด และ กีฬาประเภท Basque Pelota ลงแข่งน้อยที่สุดครับ

Cr. ปรวิทย์  ธาตุรักษ์  1610901041

—————————————————————————————————————————————-

อันนี้จะเป็น ข้อมูลส่วนสูง ของ เพศ หญิง ส่วนสูงที่มีจำนวนมากที่สุด คือ 170 ซม.

เราเอา Sex กับ Height ไปวางที่ Row เอา Sum ไปวางที่ Columns  และ Filter เฉพาะ Sex เลือก F เราต้องการรู้แค่เฉพาะเพศหญิง ถ้าเลือก M ต้องการรู้แค่เฉพาะเพศชาย

อันนี้จะเป็น ข้อมูลน้ำหนักตัว  ของ เพศ หญิง น้ำหนักตัว ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ 60 กิโลกรัม.

อันนี้จะเป็น ข้อมูลน้ำหนักตัว  ของ เพศ ชาย น้ำหนักตัว ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ 70 กิโลกรัม.

อันนี้จะเป็น ข้อมูลส่วนสูง ของ เพศชาย ส่วนสูงที่มีจำนวนมากที่สุด คือ 180 ซม.

ส่วนอันนี้จะเป็น กราฟที่แสดงให้เห็น  สีน้ำเงิน คือ Summer ส่วนสี  เหลือง คือ Winter  M คือ ชาย F คือ หญิง

เราจะเห็นได้ว่า M ในช่วง Summer  1890 – 2010 จะมีคนที่อายุน้อยจนถึงอายุมาก

ลงแข่งขัน

ส่วน ช่วง Winter จะมีคนที่อายุน้อยจนถึงอายุมาก ลงแข่งขัน ค่อนข้างน้อยกว่าช่วง Summer

F ในช่วง 1900 –  1980 Summer จะมีคนที่อายุน้อยจนถึงอายุมากลงแข่งน้อย แต่หลังจาก 1980-2010 จะมีคนลงแข่งกันเยอะมาก  ส่วน Winter  เราจะเห็นได้ชัดว่าจะมี คนลงแข่งน้อยกว่า ช่วง Summer

Cr. ปิยพัทธ์ กองแก้ว 1610901264.


เราจะเห็นได้ว่า Team ที่มีคนมากที่สุดใน คือ United States 17847 คน

Team ที่มีคนลงแข่งมาก

1.France 11988

2.Oveat Britain 11404

3.Canada 9279

4.Germany 9326

Team ที่มีผู้คนลงแข่งระดับกลาง

1.Hungary  6547

2.Finland  5379

3.China  4975

Team ที่มี ผู้หญิง มากที่สุด United States 5368 คน

Team ทีมีผู้หญิง น้อยที่สุด Yemem 4 คน

 

สรุป ได้ว่า United States จะมีผู้หญิง และ ชาย มากที่สุด รวม 17847 คน ทีมที่น้อยคือ  Yemem และ China

Cr.สิทธิพล คูณมา 1610900522


อันแรกจะเป็นในแต่ละเมืองของแต่ละประเทศ จะมีคนมาแข่งที่ London ในช่วง Summer มากที่สุด

นี่ก็คืออีเว้นทั้งหมดที่เคยมีจัดมา กีฬาฟุตบอลชายจะมีการจัดแข่งขันมากสุด

ฝั่งของผู้หญิงจะเป็นกีฬาจิมนาสติดที่มีการแข่งขันมากสุด

สรุปได้ว่า ในแต่ละเมืองของแต่ละประเทศ จะมีคนมาแข่งที่ London ในช่วง Summer และกีฬาฟุตบอลชายจะมีการจัดแข่งขันมากสุด ส่วนของ ฝั่งผู้หญิงจะเป็นกีฬาจิมนาสติดที่มีการแข่งขันมากสุด

Cr. นางสาว กาฐจนา คอร์นฟอร์ด 1610900852

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PIYAPAT KONGKAEW
at GlurGeek.Com

Leave a Reply