[Data Science] Tableau Project วิเคราะห์ยอดขายอะโวคาโดในตลาดสหรัฐ (Avocado Sales in Multiple US Markets)

[Data Science] Data Visualization Project with Tableau Software วิเคราะห์ยอดขายอะโวคาโดในตลาดสหรัฐ (Avocado Sales in Multiple US Markets)

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์การขายอะโวคาโดในตลาดสหรัฐจากหลายๆแห่ง โดยใช้โปรแกรม Tableau Public

Tableau Public เป็นโปรแกรมสร้างกราฟหรือแผนภูมิต่างๆเพื่อใช้ในการนำเสนอ โดยใช้ข้อมูล Dataset จากเว็บไซต์ Kaggle และไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บนี้จะเป็นไฟล์ Microsoft Excel

เรามาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล Dataset ที่เราได้สนใจ คือ ยอดขายอะโวคาโดในตลาดสหรัฐฯ

ข้อมูลที่ใช้ >> Avocado Price

ดาวน์โหลดไฟล์ >> Avocado

excel

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว พอเปิดไฟล์มาจะได้ข้อมูลดังนี้

 • วัน/เดือน/ปี
 • เฉลี่ยการขาย
 • ปริมาณรวม
 • ยอดรวมของอะโวคาโดแต่ละขนาด
 • ประเภทการปลูก
 • พื้นที่ๆขายได้

ยอดขายอะโวคาโดต่อลูก

avcd per one
นางสาวสุปรียา สุกุ 1610900266

ข้อมูลที่เราใช้ในการสร้างแผนภูมินี้ คือ

Columns

 1. type
 2. year

Rows

 1. SUM(4046) / Size S
 2. SUM(4225) / Size L
 3. SUM(4770) / Size XL

วิเคราะห์ได้ว่า: อะโวคาโดที่ปลูกแบบดั้งเดิม (Conventional) จะขายได้มากกว่าการปลูกแบบออแกนิค (Organic) ทุกๆปี


ยอดขายอะโวคาโดแบบกระสอบ

bags of avcd
นางสาวพรนภัส เสือเหลือง 1610900498

ข้อมูลที่เราใช้ในการสร้างแผนภูมินี้ คือ

Columns

 1. type
 2. year

Rows

 1. SUM(Small Bags) / Size S
 2. SUM(Large Bags) / Size L
 3. SUM(XLarge Bags) / Size XL

วิเคราะห์ได้ว่า: อะโวคาโดทั้งแบบดั้งเดิม (Conventional) และออแกนิค (Organic) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อาจเพราะคนหันมารักสุขภาพมากขึ้น และด้วยประโยชน์ของอะโวคาโดที่มีมากทำให้ยอดขายดีขึ้นทุกๆปี


การเปรียบการขายระหว่างการปลูกแบบดั้งเดิม (Conventional) และแบบออแกนิค (Organic)

comparison of avcd
นางสาวดารารัตน์ รอดศรี 1610900456

เราจะใช้ข้อมูลเหมือนแผนภูมิข้างต้น แต่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการใช้สีในการแทนเส้นกราฟ

วิเคราะห์ได้ว่า: ในปี 2015-2017 การปลูกแบบดั้งเดิม (Conventional) สามารถทำยอดขายได้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่าการปลูกแบบออแกนิค (Organic) อาจเป็นเพราะว่าการปลูกแบบออแกนิคต้องใช้กรรมวิธีในการปลูกที่ยากกว่าและอีกหลายๆปัจจัย จึงทำมีราคาที่สูงกว่าแบบดั้งเดิม


ราคาเฉลี่ยต่อปี

Average of avcd
นางสาวกัลยรัตน์ หมู่งาม 1610900761

ข้อมูลที่เราใช้ในการสร้างแผนภูมินี้ คือ

Columns

 1. type
 2. year

Rows

 1. SUM(AveragePrice)

วิเคราะห์ได้ว่า: จะเห็นได้ว่าการปลูกอะโวคาโดแบบออแกนิค (Organic) จะมีราคาสูงมากกว่าการปลูกแบบดั้งเดิม (Conventional) ที่สูงขึ้นแต่ก็ยังไม่สูงเท่าการปลูกแบบออแกนิค


 

สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนเรื่อง Tableau for Data Science:

ประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมนี้ คือ เราสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์ในการทำงานที่มีข้อมูลเยอะๆได้ เพราะโปรแกรมนี้จะช่วยในการประมวลผลในรูปแบบกราฟและแผนภูมิทำให้เราสามารถมองข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังใช้ง่าย

 


ไฟล์งาน Tableau Public

Google Drive


BY

นางสาวสุปรียา สุกุ 1610900266
นางสาวกัลยรัตน์ หมู่งาม 1610900761
นางสาวพรนภัส เสือเหลือง 1610900498
นางสาวดารารัตน์ รอดศรี 1610900456

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
SUPRIYA SUKU on sabfacebookSUPRIYA SUKU on sabinstagram
SUPRIYA SUKU
at GlurGeek.Com
ชื่อนางสาวสุปรียา สุกุ ชื่อเล่น ฟาง
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ชั้นปีที่ 1
งานอดิเรกชอบร้องเพลง เล่นกีต้าร์ และดูหนังมากๆ
ชอบอะไรใหม่ๆ ชอบทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ
ชอบอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพเป็นชีวิตจิตใจ

Leave a Reply