[Tableau Project for Statistics] การจราจรและอุบัติเหตุทางบกในปี 2541-2553 โดยใช้ Tableau เป็นเครื่องมือช่วยดูสถิติ

ปัจจัยหลักที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุ

สภาพร่างกายไม่พร้อมในขณะขับรถ

      เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะอยู่ที่ตัวผู้ขับขี่โดยตรง การพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายอ่อนล้า  ทำให้สมองล้าช้า พร้อมระบบประสาทด้วย สมาธิจะทำให้สูญเสียไปในชั่วขณะ ซึ่งเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในภาวะเช่นนั้น  ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะขับรถ  เพราะบางครั้งอาจเกิดให้ต้องตัดสินใจอะไรกะทันหัน หากสมองไม่ตื่นตัวเต็มที่อาจตัดสินใจผิดพลาดหรือช้าไม่ทันการณ์

ความประมาท

ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยง ที่มักเกิดขึ้นโดยผู้กระทำไม่ทันคิด หรือบางครั้งอาจจะกระทำโดยไม่ทันคิดหรือรู้ตัว  ที่พบเห็นบ่อยก็อย่างเช่น หันหรือก้มไปหยิบจับสิ่งใด  การเล่นโทรศัพท์ หรือมีเด็กอยู่ในรถด้วย พฤติกกรมเหล่านี้ จะทำให้ความสนใจของผู้กระทำมักถูกดึงไปจากภาพตรงหน้าหรือถนน โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งก็เรียกง่ายๆว่า ขาดสตินั่นเอง เป็นพฤติกรรมเหล่านี้มักนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้ง่ายที่สุด

ดังนั้นเราควรที่จะระมัดระวังมากขึ้นในการใช้การเดินทางบนท้องถนน จึงยกตัวอย่างมาให้ดูกันว่าสถิติที่เกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง

ข้อมูลอ้างอิงจาก https://data.go.th/Datasets.aspx นำมาจัด Format ให้เหมาะสมกับ Tableau

Excel ที่นำมาใช้งาน  https://drive.google.com/open?id=1cjdZts1Lj0Bg9pBzEW7lPa6Ed6ys_TTm หน้าที่ 98-100

ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วย

-จำนวน ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ชาย และหญิง

-มูลค่าทรัพย์สินที่เสียไป

-จำนวนอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้น มูลค่าทรัพย์ที่เสียหาย

-พ.ศ เดือน

-ประเภทอุบัติเหตุ

Visual Form Tableau 

จากกราฟแสดงถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุในแต่ละเดือน

โดยเฉลี่ยจาก ความเสียของทั้ง ชาย และหญิง (AVG)

มีดังนี้

-บาดเจ็บสาหัส

-บาดเจ็บเล็กน้อย

-เสียชีวิต

กราฟ ความเสียหายทางทรัพย์สิน

กราฟจะแสดงถึงความเสียหายที่เกิดในแต่ละเดือน ว่าแต่ละเดือนนั้นเกิดความเสียหายไปกี่ล้านบาท โดยใช้AVERAGE มาหาโดยรวมแล้วมีมูลค่าถึง 426,419,428 ล้านบาทเลยทีเดียว

กราฟ จำนวนที่มีการแจ้งความเข้ามา

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานการวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูลด้วย Tableau
การจราจรและอุบัติเหตุทางบกในปี 2553
จัดทำโดย
นที ไทยธรรม 1590901581

ภาสกร สุวรรณโท 1590900989

 นายธุวชิต ยอดสาร 1590901060 

นายพีระ นนทชัย 1590900609

อนุพงษ์ ช้างงาดี 1590900872
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE311 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

—————————————————-
TABLEAU PROJECT FOR DATA SCIENCE
the Management of Road Traffic
SUBMITTED BY
NATI THAIYATHUM 1590901581

PHASSAKORN SUWANNATO 1590900989

PEERA NONTACHAI 1590900609

THUWACHIT YODSAN 1590901060

AUNPONG CHANGNGADEE 1590900872
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE311 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 2 YEAR 2018

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
NATI THAIYATHUM
at GlurGeek.Com

Leave a Reply