[PARUNYU] รีวิวซีรีย์เรื่อง Rikuoh ในเชิง Passion & Creativity & Business & Knowledge

เป็นซีรียญี่ปุ่นที่ได้แรงบันดาลใจในการลงทุนธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าได้ถึงใจความ รับรู้ถึงการลงทุนที่มีความล้มเหลว มีอุปสรรค์ในการทำงาน หนังเรื่องนี้เป็นซีรียที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย เป็นหนังเกี่ยวกับประธานบริษัทผลิตถุงเท้าทาบิขนาดเล็กกำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤตที่บริษัทกำลังจะขาดทุนอย่างรุนแรง เกือบทำให้ปิดตัวลง เขาจึงตัดสินใจที่จะผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทของเขาเองเพื่อเพิ่มรายได้  เค้าจึงคิดค้นรองเท้าสำหรับวิ่ง ภายใต้หนี้สิ้นและความกดดันของคู่แข่งและพนักงานภายในบริษัทเอง ทำให้เขาต้องพยายามอย่างหนักเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผมชอบตัวละครโคอิจิ มิยาซาวะ เขาคือท่านประธานของบริษัทนั้นเอง ซึ่งเขาเป็นท่านประธานที่มีนิสัยดี เอาใจใส่ลูกน้อง ไม่เอาเปรียบใคร ขยันขันแข็งในการทำงาน ซึ่งหน้าเอาเป็นแบบอย่างในการสร้างองค์กรที่ดี

การที่ผมได้ดูซีรียเรื่องนี้ทำให้สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการลงทุน  ถ้าเรามีบริษัทแบบในซีรียเราจะจัดการกับปัญหาอุปสรรค์นั้นได้อย่างไร การบริหารจัดการพนักงานบริษัทนั้นจะยุ่งยากเพียงใด ทำให้เราอินตามซีรียเรื่องนี้อย่างมาก ทำให้บางอารมณ์ถึงกับเศร้าถึงในฉากนั้น ๆ  การที่เราทำตามตัวซีรียในหนังเรื่องนี้ทำให้เราต้องคิดว่าการที่ทำสิ่ง ๆ หนึ่งขึ้นมาตรงตามตลาดต้องการไหม ตรงตามลูกค้าไหม ไม่ใช่ว่าจะจัดทำสิ่งนั้นโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า การบริหารองค์กรของเราต้องจัดแบ่งเป็นระบบ ถ้าเราจัดการบริหารขององค์กรเราไม่ได้นั้น จะทำให้วุ่นวายไม่เป็นระบบระเบียบในองค์กรของเรา ทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กรไป การบริหารที่ดีนั้นควรคำนึงถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ใช่ว่าจะสั่งการไปโดยที่ไม่มีระบบทำให้พนักงานไม่เชื่อถือ ทำให้บริษัทเรานั้นแย่ลง องค์ประกอบที่สำคัญในการผลิตเราควรมีความคิดสร้างสรรค์และควรมีความรู้ควบคู่กันไป ที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ ๆ ไม่ให้ซ้ำกับของคนอื่น ๆ

 

 

Assignment 1 รีวิวซีรีย์เรื่อง Rikuoh ในเชิง Passion & Creativity & Business & Knowledge
จัดทำโดย
นายภรัณยุ อินตะมะ 1580901062
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ
สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
—————————————————–
ASSIGNMENT 1 RIKUOH SERIES FOR MANAGEMENT KNOWLEDGE
SUBMITTED BY
PARUNYU INTAMA  1580901062
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2018

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PARUNYU INTAMA
at GlurGeek.Com

Leave a Reply